Perutě československých příslušníků Royal Air Force

Po dobu druhé světové války měli českoslovenští příslušníci Royal Air Force čtyři perutě. Tři stíhací a jednu bombardovací.

Zde najdete průběžně doplňované informace o každé z nich a rovněž zajímavou bibliografii o československých perutích v Royal Air Force.

Tou první a nejstarší z nich je 310. československá stíhací peruť. Pokyn k jejímu založení byl dán 10. 7. 1940. Bojeschopnou byla tato stíhací peruť uznána 17. 8. 1940. Prvním letištěm, kde českoslovenští příslušníci této perutě působily, byl Duxford. Dnes se s tamní službou československých příslušníků RAF můžete seznámit díky pobočce Imperial War Musea, která tam sídlí.

310. československá stíhací peruť měla tento znak:

Durhou československou perutí byla 311. bombardovací peruť. Ta vznikla 29. 7. 1940 v Honningtonu. První posádky dokončily výcvik 7. 9. 1940 a již o tři dny později odstartovaly tři letouny na seřaďovací nádraží v Bruselu.

311. československá bombardovací peruť měla tento znak:

Třetí československou perutí v rámci Royal Air Force byla 312. československá stíhací peruť. Ta vznikla 5. 9. 1940. Prohlášena za operační byla 2. 10. 1940. Její znak odkazuje na československé letce, zapojené již do bojů ve Francii. Ti také tvořili její velkou část.

312. československá stíhací peruť měla tento znak:

Třetí a poslední československá peruť byla 313. československá stíhací peruť. Pokyn k jejímu založení byl dán 10. 5. 1941.

313. československá stíhací peruť měla tento znak:

Dnes se ve využití znaku 313. československé stíhací perutě chybuje snad nejvíce. Prodejci/výrobci zaměňují barvu orla, který je správně pouze MODRÝ (stalo se to i vydavatelům této publikace: Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2) a rovněž i heslo perutě, které je správně: „Jeden jestřáb mnoho vran ROZHÁNÍ“. Nikoliv zahání. Stejnou chybu udělali i plzenští filatelisté při tvorbě archů, které prý mají připomenout československé příslušníky perutí v rámci Royal Air Force.