Brázdil Jaroslav

Jméno a hodnost: F/Sgt Brázdil Jaroslav

Místo a datum narození: 5.4.1920, Brno

Místo a datum úmrtí: 1.3.1997, Romford, Velká Británie

Pohřben: Strážnice

Po studiu na obchodní akademii pracoval jako úředník. Za okupace se zapojil do odboje. Do exilu odešel přes Slovensko, respektive Jugoslávii, ze které odplul do Francie. Tam se, jako příslušník pěší jednotky, zúčastnil bojů. Po pádu Francie odplul do Velké Británie, kde se stal příslušníkem 1. československé samostatné brigády. Posléze si podal přihlášku k letectvu a po absolvování patřičných kurzů byl zařazen jako palubní střelec. Po válce pracoval v civilním zaměstnání. Jeho snahy o reaktivaci jako příslušníka československé armády byly zamítnuty. Po roce 1948 byl ze svých zaměstnání několikrát propuštěn pro účast v odboji s RAF. V 60. letech byl částečně rehabilitován. Po druhé okupaci Československa odešel podruhé do exilu ve Velké Británii.

Odkazy:

Poznámky:

Bibliografie:

O Jaroslavu Brázdilovi se píše v následující literatuře:

Kopecký, Miroslav, Jambor, Tomáš a Kolesa, Václav. Letci z Holásek a Tuřan ve II. světové válce. 2. vyd. Zlín: Václav Kolesa, 2010. 256 s. ISBN 978-80-254-9022-8.

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.