Břečka Vladislav

Jméno a hodnost: Sgt Břečka Vladislav

Místo a datum narození: 1. 6. 1914, Žďár nad Sázavou

Místo a datum úmrtí: 8. 10. 1942, letiště Talbenny

Pohřben: hřbitov City Road, Haverfordwest, Pembroke, hrob číslo R.3.G.1

Odkazy:

Před válkou se živil jako poštovní úředník a skladník. Do exilu odešel polskou cestou přes Ostravu a následně Krakov. Stal se z něj dočasně i cizinecký legionář. Po pádu Francie, kde nějaký čas musel zůstat kvůli své nemoci, se snažil dostat do Španělska, kde byl internován. Z tábora se na zákrok anglického konzula dostal do Velké Británie. Tam se ihned stal příslušníkem 311. bombardovací perutě. Zemřel den před operačním letem ve svém letounu – vyšetřováním bylo zjištěno, že spáchal sebevraždu. Již delší čas byl přesvědčen, že kvůli jeho útěku do zahraničí byl ve vlasti někdo zatčen a popraven. V roce 1989 byl v rámci rehabilitací povýšen do hodnosti podplukovníka letectva.

Poznámky:

Bibliografie:

O Vladislavu Břečkovi se zmiňuje tato literatura:

Bednář, Jindřich, Pavlík, Josef a Černý, Karel. Kamarádi, já se vrátím-: Osudy padlých zahraničních vojáků z území dnešního okresu Žďár nad Sázavou. Žďár nad Sázavou: OV KSČ, 1989. 144 s. ISBN 80-7005-013-6.

Černý, Karel a Krčál, Petr. Žďáráci v letectvu krále Anglie 1940-1945. Ve Žďáře nad Sázavou: Jitka Průžová ve spolupráci s Masarykovou dělnickou akademií a Českým svazem bojovníků za svobodu, 2007. 107 s. Z Vysočiny do zahraničního odboje. ISBN 978-80-254-0845-2.

Loucký, František. Mnozí nedoletěli. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989. 287 s. Živá minulost; Sv. 101. ISBN 80-206-0053-1.

Rail, Jan a Formánek, Vítek. Žít na věky: osudy příslušníků čs. letectva padlých 1939-1945. 1. vyd. Praha: Ostrov, 2003. 222 s. ISBN 80-86289-27-3.

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Vávra, Dušan. Pilot a zbrojíř: životní osudy pilota Rudolfa Haeringa a zbrojíře Václava Pávka od 311. bombardovací perutě. [Česko]: D. Vávra, 2006. 164 s. ISBN 80-239-9938-9. (strana 21, 22)