Fotogalerie – Photos

Fotogalerie akcí Klubu vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s. – Our events in pictures

Zde naleznete fotografie z akcí, kterých se KVH 276th Sqdn. (reenacted) RAF, o. s., popřípadě členové tohoto klubu vojenské historie, zúčastnil.
Jsou zde nejen samotné fotografie z leteckých dnů, pietních aktů, vzpomínkových slavností, výstav, besed, odhalování pamětních desek, památníků, pomníků, ale také informace o lidech, kterým jsou tyto akce věnovány, popřípadě místům, kde se konají.

Here are pictures from events, attended by our living history group KVH 276th Sqdn. (reenacted) RAF, o. s..

2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Ukázka z naší činnosti. Jedná se o fotografie nasbírané v různých letech naší činnosti, na různých akcích. Místo pořízení, respektive druh akce a účast těch kterých osob jsou faktory, které naše expozice ovlivňují. Na fotografiích jsou zachyceny také osoby, které nejsou členy našeho klubu vojenské historie a vybavení, z něhož jen část patří našemu klubu vojenské historie. A few pictures from our history – selection from whole gallery, aimed to our equipment. Not all people and equipment on this pictures are connected to our living history group.