Klub vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s. v roce 2005 – our activities in year 2005

Pozdější členové Klubu vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF, o.s. se v roce 2005 zúčastnili následujících akcí:

Future members of living history group KVH 276th Sqdn. (reenacted) RAF, o. s. attended this events in year 2005:

Memorial Air Show, Roudnice nad Labem

Oslavy konce války v Evropě, Praha
VE Day, Prague

Slavnosti svobody, Plzeň
Liberation festival, Pilsen

Twinwood Festival

Návrat na hlavní stránku fotogalerie/Main page of gallery