Klub vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s. v roce 2012 – our activities in year 2012

Klub vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z.s. se v roce 2012 zúčastnil následujících akcí:
Members of Living history group 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s. attended in year 2012 this events:

Ples, Brno/Ball (not only) for reenactors, Brno

Oslava 89. narozenin plk. Emila Bočka, mechanika a stíhacího pilota 310. československé stíhací perutě RAF/Celebration of 89th anniversary of gen. Emil Boček, ex mechanic RAF and later fighter pilot RAF

Slavnosti svobody

Liberation festival Pilsen – celebration of VE Day and liberation of Pilsen

Návštěva Londýna/Visit of London

Vzpomínkový akt v Cholmondeley

Commemoration event in Cholmondeley park – very first place, where was military camp of Czechoslovak army in exile during WW2

Křest knihy Rebel v oblacích. Neúčastnili jsme se osobně, ale s naší pomocí byli přítomni někteří účastníci v uniformách RAF

Launch pf the book (Rebel v oblacích – Rebel in the sky), live story of Otakar Hrubý, fighter pilot, ex RAF, Battle of Britain pilot

Trhovokameničtí Židé a příslušníci RAF – beseda s plk. Emilem Bočkem, mechanikem a stíhacím pilotem 310. československé stíhací peruti RAF

Project Jewish citizens of Trhová Kamenice and its members of RAF – lecture for schools with col. (now general) Emil Boček, former mechanic and later fighter pilot with RAF

Trhovokameničtí Židé a příslušníci Royal Air Force – beseda s plk. Pavlem Vranským, obráncem Tobruku a palubním střelcem 311. československé bombardovací perutě RAF a Wintonovým dítětem Asafem Auerbachem//Project Jewish citizens of Trhová Kamenice and its members of RAF – lecture for public with col. Pavel Vranský, ex 8th Army and RAF and Aasaf Auerbach, Winton´s child

Trhovokameničtí Židé a příslušníci Royal Air Force – výstava

Project Jewish citizens from Trhová Kamenice and its members of RAF – exhibition

Odhalení památníku trhovokamenickým příslušníkům Royal Air Force a obětem holocaustu

Unveling ceremony of monument dedicated to victims of the shoah and members of the Royal Air Force from Trhová Kamenice

Trhovokameničtí Židé a příslušníci Royal Air Force – beseda s Dagmar Lieblovou

Project Jewish citizens from Trhová Kamenice and its members of RAF – meeting and lecture with Dagmar Lieblová, shoah survivor

Pietní akt Brookwood/Commemoration event, Brookwood

Návrat na hlavní stránku fotogalerie/Main page of gallery