Čtvrtlík Miroslav

Jméno a hodnost: F/O Čtvrtlík Miroslav

Místo a datum narození: 12. 10. 1914, Olomouc

Místo a datum úmrtí: 29. 8. 1943, letiště Beaulieu, padl při operačním letu

Pohřben: československá sekce, vojenský hřbitov Brookwood

Do odboje odešel tzv. polskou cestou. Ve Francii se mu nevyhnula služba v Cizinecké legii, posléze služba u pozemních jednotek československé armády ve Francii. Ve Velké Británii se ihned stal příslušníkem 311. československé bombardovací perutě, s níž se zúčastnil jejího prvního náletu. Po odlétání první „tůry“ se stal střeleckým instruktorem. Po ukončení odpočinku v této funkci začal opět operačně létat. Zahynul, když se jeho letoun zřítil krátce po startu k protiponorkové patrole u letiště Beaulieu. V rámci rehabilitací po roce 1989 byl povýšen na plukovníka letectva ve výslužbě in memoriam.

Odkazy:

Poznámky:

Bibliografie:

O Miroslavu Čtvrtlíkovi se píše také zde:

Knapp, Zdeněk Hanuš. Mezi nebem a mořem: zápisky radiotelegrafisty, který létal s 311. čs. bombardovací perutí RAF u velitelství pobřežního letectva. Vyd. 2. Praha: Naše vojsko, 1994. 107 s., [16] s. obr. příl. Ikarové; sv. 5. ISBN 80-206-0421-9. (strana 76 – 77)

Korda, Václav a Jist, Adam, ed. Nad zeměmi a moři. Vydání první. V Praze: Nakladatelství Studentské knihtiskárny, 1946. 188 s., [16] s. obr. příl., strana 107

Loucký, František. Mnozí nedoletěli. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989. 287 s. Živá minulost; Sv. 101. ISBN 80-206-0053-1.

Rail, Jan a Formánek, Vítek. Žít na věky: osudy příslušníků čs. letectva padlých 1939-1945. 1. vyd. Praha: Ostrov, 2003. 222 s. ISBN 80-86289-27-3.

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Vančata, Pavel. Letec po hvězdách: válečný deník Jana Gellnera, legendy RAF a RCAF. 1. vyd. Praha: Ostrov, 2009. 240 s., lxxx s. obr. příl. ISBN 978-80-86289-64-9. (strany 202 – 203)