Horký František

Jméno a hodnost: Sgt Horký František

Místo a datum narození: 16. 3. 1917 Hodov, okres Třebíč

Místo a datum úmrtí: 3. 11. 1942, Lowestoft, Velká Británie

Pohřben: Lowestoft

Odkazy:

Ppor. let v. z. František Horký se narodil 16. 3. 1917 v Hodově. Prezentován 4. dubna 1940 u telegrafní roty ve Francii. Po příjezdu do Velké Británie byl již 17. srpna 1940 přiřazen k letectvu a 28. října 1941 k 311. československé bombardovací peruti. Výcvik radiotelegrafisty prodělával od ledna 1942 u NO 36 TF Newmarket. V polovině února 1942 bylo jeho zařazení k 311. československé bombardovací peruti zrušeno a 16. března 1942 byl přemístěn k československému depotu v St. Athan a 5. května 1942 propuštěn z kázeňského důvodu z RAF. Následně byl přemístěn k Náhradnímu tělesu a 22. května 1942 k protiletadlové četě velitelské roty 2. pěšího praporu Československé samostatné brigády. V červnu 1942 požádal Ministerstvo národní obrany o povolení k sňatku se sotva sedmnáctiletou Agathou Helen Stuart z Edinburghu. V noci z 2. na 3. listopadu 1942 spáchal sebevraždu zastřelením ze služební pistole. Pohřben byl o dva dny později na General Cemetery Lowestoft (hrob č. 551, sekce 25). Důvody k sebevraždě byly osobní i služební – za několik dní měl stanout před kárným výborem. „S Bohem přátelé, já jsem již dohrál. Nemohu už dále snášet tento život, musím to nějak ukončit. Nežil jsem správně, ale dnes již je pozdě.“ Odchod od letectva těžce nesl. Snoubenka odmítla uzavřít sňatek před skončením řízení.

Zdrojem výše uvedeného textu je Tomáš Jambor.

Bibliografie:

O Františku Horkém se zmiňují následující publikace:

Bednář, Jindřich, Pavlík, Josef a Černý, Karel. Kamarádi, já se vrátím-: Osudy padlých zahraničních vojáků z území dnešního okresu Žďár nad Sázavou. Žďár nad Sázavou: OV KSČ, 1989. 144 s. ISBN 80-7005-013-6.

Mejzlík, Jaroslav. Naši krajané v boji za svobodu. Občané Třebíčska v zahraničním odboji 1937 – 1945. V Třebíči: Český svaz bojovníků za svobodu, 1997. 140 s.

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.