Hrabal Bohumil

Jméno a hodnost: W/O Hrabal Bohumil

Místo a datum narození: 30. 1. 1914, Chořelice

Místo a datum úmrtí: 20. 10. 1980, Velká Británie

Pohřben:

Bohumil Hrabal se stal příslušníkem Royal Air Force již v roce 1940. Do 311. československé bombardovací peruti byl zařazen v roce 1942, po absolvování nezbytných kursů. Prodělal nálety jak v rámci Bomber Command (Velitelství bombardovacího letectva), tak operační lety u Coastal Command (Velitelství pobřežního letectva). Po druhé okupaci se i s rodinou vystěhoval do Velké Británie. Po roce 1989 byl povýšen do hodnosti plukovníka letectva ve výslužbě in memoriam.

Odkazy:

Bibliografie:

O Bohumilu Hrabalovi se píše i zde:

Najman, Zdeněk, Rotbauer, Tomáš a Stará, Anna, ed. Českoslovenští letci v RAF: litoměřický region. [Ústí nad Labem]: Severočeská vědecká knihovna, 2010. [84] s. ISBN 978-80-7055-174-5.