Jakš Vilém

Jméno a hodnost: W/O Jakš Vilém

Místo a datum narození: 25. 4. 1910, Bratčice u Brna.

Místo a datum úmrtí: 21. 8. 1943 (Vzpomenut na panelu 134 v Památníku letců v Runnymede ve Velké Británii)

KIA/MIA: MIA

Vyučil se čalouníkem. V Praze, kde po vyučení žil, se věnoval sportu, mimo jiné i boxu, ve kterém se posléze stal profesionálním sportovcem. Do exilu odešel přes Itálii – na falešné potvrzení o účasti na boxerském zápase. Z Itálie šel tzv. balkánsou cestou – přes Jugoslávii, Střední východ až do Francie. Už tam byl zařazen do letecké skupiny. Po pádu Francie měl možnost zůstat se svou partnerkou, nicméně to odmítl a odešel do Velké Británie, pokračovat v odboji. Ve Velké Británii byl zařazen k 311. československé bombardovací peruti, se kterou absolvoval celou první „tůru“. Poté působil jako zbrojní instruktor a sportovní rotmistr. Poté se, na vlastní žádost (a prý v reakci na řeči hloupých lidí), přihlásil opět k 311. československé bombardovací peruti. Jeho letoun byl sestřelen přesilou dálkových stíhačů Me 110.

Odkazy: Osudy Vildy Jakše je volně inspirován film Pěsti ve tmě.

Poznámky:

Jeho památka je kromě výše uvedeného panelu vzpomenuta ještě zde:

v chrámu RAF St. Clement Danes v Londýně v pamětní knize padlých letců RAF
na pamětní desce v Československé restaurace v Londýně
v Armádním muzeu Žižkov
na památníku padlých československých letců v Praze, na Náměstí svobody
V rodných Bratčicích jeho památku připomíná pamětní deska na jeho rodném domě a památníku padlých na návsi. Jeho jméno je také uvedeno na rodinném hrobě rodiny Jakšových.

Bibliografie:

O Vilému Jakšovi se píše také zde:

Korda, Václav a Jist, Adam, ed. Nad zeměmi a moři. Vydání první. V Praze: Nakladatelství Studentské knihtiskárny, 1946. 188 s., [16] s. obr. příl., strana 94, 116

Loucký, František. Mnozí nedoletěli. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989. 287 s. Živá minulost; Sv. 101. ISBN 80-206-0053-1.

Makovský, Radek. Nad Biskajem čeká smrt. životní a válečné osudy osmi letců 311. čs. bombardovací perutě a okolnosti jejich tragického letu. 1. vyd. Praha: Netopejr, 2013. 247 s. ISBN 978-80-87044-54-4.

Radosta, Petr. V uniformě RAF. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1991. 143 s., [16] s. obr. příl. Fakta a svědectví; sv. 112. ISBN 80-206-0183-X. (strana 128)

Rail, Jan a Formánek, Vítek. Žít na věky: osudy příslušníků čs. letectva padlých 1939-1945. 1. vyd. Praha: Ostrov, 2003. 222 s. ISBN 80-86289-27-3.

Ryšánek, Bohumil. Cesta do neznáma: z Lipníka přes Cizineckou legii do 311. čs. perutě RAF. Olomouc: Votobia, 2005. 78, xvi s. ISBN 80-7220-211-1., strana 34

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Vančata, Pavel. Letec po hvězdách: válečný deník Jana Gellnera, legendy RAF a RCAF. 1. vyd. Praha: Ostrov, 2009. 240 s., lxxx s. obr. příl. ISBN 978-80-86289-64-9. (strany 67, 69, 209 – 210)