Janda Václav Karel Yanda

Jméno a hodnost: W/O Janda Václav

Místo a datum narození: 20. 7. 1920 Klatovy

Místo a datum úmrtí:

Pohřben:

Janda Karel Václav se narodil 10. 7. 1920 v Klatovech manželům Václavu Jandovi z Miletic a Evě, rozené Pospíšilové z Čelákovic. Další informace nebylo možné zjistit.

Poznámky:

Bibliografie:

O Karlu Václavu Jandovi se píše i v této literatuře:

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.