Janšta Karel

Jméno a hodnost: F/Lt Janšta Karel

Místo a datum narození: 9. 12. 1912, Troubsko (u Brna)

Místo a datum úmrtí: 10. 1. 1986, Praha

Pohřben: popel Karla Janšty byl rozptýlen

Vyučil se zahradníkem. Po okupaci odešel do exilu jugoslávskou cestou, tj. přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii do Francie. Tam sloužil, podobně, jako jeho kolegové, nejprve u Cizinecké legie a pak i u československé armády ve Francii. Ve Velké Británii se stal příslušníkem 311. československé bombardovací perutě, kde létal jako zadní střelec. Po absolvování „tůry“ byl zařazen jako instruktor palubních střelců a pak tajemníkem Státní rady. Po válce, až do roku 1948, pracoval na ministerstvu obrany. Od letectva byl nucen odejít, a tak si zřídil květinářství a po jeho konfiskaci se stal asfaltérem. Po roce 1989 byl v rámci rehabilitací povýšen na plukovníka letectva ve výslužbě in memoriam.

Odkazy:

Poznámky:

Bibliografie:

O Karlu Janštovi se píše i zde:

Borovan, Václav. Po zavátých stopách: historie Svazu letců ČR. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1998. 179 s. ISBN 80-86049-49-3., strana 131

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Vančata, Pavel. Letec po hvězdách: válečný deník Jana Gellnera, legendy RAF a RCAF. 1. vyd. Praha: Ostrov, 2009. 240 s., lxxx s. obr. příl. ISBN 978-80-86289-64-9. (strany 210 – 211)