Jelínek Josef

Jméno a hodnost: W/O Jelínek Josef

Místo a datum narození: 19. 10. 1918, Krakovany

Místo a datum úmrtí: 28. 11. 1966, Havlíčkův Brod, nemocnice

Pohřben: Týnec nad Labem

V květnu roku 1942 do domku manželů Jelínkových v Krakovaných č. 105 přišlo gestapo. Hledalo syna, Josefa Jelínka. Nenašli ho, a tak sepsali veškerý majetek a odešli. 17. září 1942 byl pan Josef Jelínek s manželkou a synem Oldřichem předveden na četnickou stanici. Tam je převzalo gestapo a dovezlo je do sběrného tábora. 21. září 1942 byli odvezeni s jinými zatčenými do Svatobořic. Tam byli ubytováni odděleně v barácích. S internovanými bylo zacházeno nelidsky. Když se v roce 1945 blížila Rudá armáda k východní Moravě, byl tábor evakuován. 14. dubna 1945 byli Jelínkovi převezeni do Plané nad Lužnicí, kde byli 5. května 1945 osvobozeni a odkud odcestovali domů. Jejich nezletilá dcera Marie našla po dobu války útulek u starosty obce Josefa Zubíka a pak u příbuzných Hálových v Bílé Vchynici.

Josef Jelínek se po rozpuštění armády v roce 1939 vrátil ze Slovenska, kde sloužil u leteckého pluku. 5. května 1939 odjel na práci do „Říše“ a asi za týden přišel rodičům lístek se zprávou, že se mu s přítelem Ladislavem Černohorským podařilo přejít do Francie. Ohlásili se na komisařství ve Strassburgu a byli odtransportováni na výcvik do severní Afriky, již jako příslušníci francouzské Cizinecké legie. Když byla Francie Německem přepadena, vrátili se do Francie. V Agde byl vytvořen tábor pro Cechoslováky, kde probíhal výcvik. Josef Jelínek znovu začal vojenskou službu v československé armádě jako svobodník. Pozdeji byl v hodnosti desátníka poslán do Bordeaux k leteckému pluku. Po ústupu francouzské armády byli Čechoslováci přepraveni do Gibraltaru. Pak přistáli v červenci 1940 v Liverpoolu. Po příjezdu byl přijat do Royal Air Force. Sloužil jako mechanik u 312. československé stíhací perutě. Zanedlouho prodělal výcvik na leteckého střelce. V letech 1941 se zúčastnil bombardovacích letů nad Scherbourgem, Wilhelmshafenem, Kolínem, Dortmundem, Mannheimem, Kielem, Hamburgem a dalšími cíly. V tomtéž roce byl vyznamenán československou medailií „Za chrabrost před nepřítelem“ a Československým válečným křížem. Na jaře 1942 byl přidělen k 138. peruti Royal Air Force, s níž se účastnil letů nad Francii, Belgii a Československo. Na podzim 1942 byl poslán na odpočinek. Následoval výcvik v Kanadě. Po šesti měsících se vrátil zpět k 311. československé bombardovací peruti jako radiotelegrafista – mechanik. Zúčastnil se operací nad Severním a Baltickým mořem, nad Norskem a Dánskem. Byl povýšen na rotmistra a vyznamenán Atlantic star. Demobilizoval na vlastní žádost v květnu 1945.

V Anglii se 8. dubna 1945 oženil s Angličankou. Měli spolu dceru, ale do Československa ho nenásledovaly. Josef Jelínek po válce pracoval v kolínské Tesle. Po obětavé a nebezpečné činnosti pro osvobození naší vlasti a touze po manželce zemřel 28. listopadu 1966 v nemocnici v Havlíčkově Brodě na zápal plic.

V roce 1995 mu bylo uděleno čestné občanství obce Krakovany za jeho působení v Royal Air Force.

Výše uvedený text vznikl díky informacím obce Krakovany a níže uvedeného textu Josefa Vlastníka. Vlastníkův text byl redakčně krácen.

Bibliografie:

O Josefu Jelínkovi se píše i v této literatuře:

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s.

ISBN 80-86049-58-2.
Vlastník, Josef. Krakovany a Božec. Od starodávna do současnosti. Krakovany: MNV Krakovany, 1984.