Kellner Robert

Jméno a hodnost: F/Sgt Kellner Robert

Místo a datum narození: 30. 7. 1922, Budapešť, Maďarsko (uvádí se i Bratislava)

Místo a datum úmrtí: 15. 11. 1992

Pohřben: Brookwood

V roce 1933 se z rodné Bratislavy přestěhoval do Prahy. Do exilu odešel jugoslávskou cestou, a to až do Haify, kde se stal příslušníkem Československého praporu 11 – Východního. Mnohé jeho fotografie z jeho služby u Tobruku a dalších místech naleznete v knize Naši v poušti. Po válce začal studovat medicínu na Karlově univerzitě v Praze. Musel ale po válce z Československa uprchnout znovu, a tak svá studia dokončil v zahraničí. Tam se stal i doktorem filozofie. Trvale se usadil v USA. Je autorem několika odborných knih.

Odkazy:

Poznámky: