Vaverka Bohumil

Jméno a hodnost: F/O Vaverka Bohumil

Místo a datum narození: 23. 10. 1914, Milokošť

Místo a datum úmrtí: 5. 10. 1945, Blackbushe

Pohřben: Brookwood, hrob 20

Před válkou pracoval jako typograf. Ve Francii byl spoučástí československého vojska. Po evakuaci do Velké Británie byl přemístěn k letectvu. Ve 311. československé bombardovací peruti začal létat v červenci 1941 jako radista – střelec. V lednu 1942 se stal příslušníkem 138. perutě zvláštního určení. O tři měsíce později přežil zřícení svého letounu, kdy při startu seděl, oproti předpisům, v zadní střelecké věži, která se utrhla a zůstala mimo ohnisko požáru. Po ukončení druhé světové války se podílel na repatriaci československých občanů do vlasti. Při této činnosti zahynul, když se jeho letoun zřítil po startu z letiště Blackbushe.

Poznámky:

Bibliografie:

O Bohumilu Vaverkovi se píše v této literatuře:

Nekuda, Vladimír, ed. Veselsko. V Brně: Muzejní a vlastivědná společnost, 1999. 590 s., [64] s. barev. obr. příl. Vlastivěda moravská. Řada topografická; sv. 66. ISBN 80-85048-94-9.

Sládek, Čestmír. Osudy palubního střelce. Vyd. 1. Praha: Naše vojsko, 1993. 176 s., [8] s. obr. příl. Ikarové; sv. 3. ISBN 80-206-0388-3. (strana 138)

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.