Drčka Josef

Jméno a hodnost: LAC Drčka Josef

Místo a datum narození: 14. 8. 1913, Brno – Tuřany

Místo a datum úmrtí: 13. 7. 1941, padl ve výcviku u střelecké školy ve West Freugh

Před válkou pracoval jako tesař. Po absolvování vojenské prezenční služby se zavázal zůstat vojákem československé armády, a tak do exilu odcházel jako její příslušník. Do exilu odešel „jugoslávskou“ cestou. Ve Francii již do bojů nezasáhl. Po příjezdu byl vybrán k výcviku létajícího personálu, a to pro telegrafisty i střelce. Při cvičném letu jeho letoun vzplanul a zřítil se. Zatímco pilot se zachránil na padáku, členové posádky, Josef Drčka a František Dunděra, zahynuli. Tělo Josefa Drčky nebylo nikdy nalezeno.

Poznámky: Vzpomenut na panelu 56 památníku Runnymede.

Bibliografie:

O Josefu Drčkovi se píše i zde:

Kopecký, Miroslav, Jambor, Tomáš a Kolesa, Václav. Letci z Holásek a Tuřan ve II. světové válce. 1. vyd. Zlín: Václav Kolesa, 2006. 248 s. ISBN 80-239-7924-8.

Loucký, František. Mnozí nedoletěli. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989. 287 s. Živá minulost; Sv. 101. ISBN 80-206-0053-1.

Rail, Jan a Formánek, Vítek. Žít na věky: osudy příslušníků čs. letectva padlých 1939-1945. 1. vyd. Praha: Ostrov, 2003. 222 s. ISBN 80-86289-27-3.

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.