Bednář Antonín

Jméno a hodnost: F/Sgt Bednář Antonín

Místo a datum narození: 20. 11. 1913, Rychtářov

Místo a datum úmrtí: 1. 1. 1945, pohoří Cuilags, ostrov Hoy, padl při bojovém letu

Pohřben: St. Duthus, sekce F, hrob 48.

Před zahájením své vojenské kariéry pracoval jako dělník při výrobě parket. Po absolvování prezenční vojenské služby se stal vojákem z povolání. Po okupaci byl přeřazen k vládnímu vojsku, ale krátce na to odešel přes Polsko do exilu. Tam měl tu smůlu, že byl zajat Rudou armádou a následně internován v SSSR. Dále pokčaoval přes Střední východ, kde se stal příslušníkem Československého pěšího praporu 11 – Východního, respektive jeho výcvikového střediska. V roce 1942 se spolu s dalšími zájemci hlásil k letectvu. Ve Velké Británii se stal příslušníkem RAF a byl zařazen do kursu pro radiotelegrafisty-palubní střelce. Prodělal také výcvik na Bahamách. Příslušníkem 311. československé bombardovací perutě se stal 10. května 1944.
13. července 1944 měl letět na protiponorkovou hlídku, ale náhle onemocněl a letu, při kterém zahynul i Václav Čapek, který letěl místo něj, se vyhnul. Spolu s Václavem Čapkem zahynula i celá osádka letounu Ludvíka Koška.

Odkazy:

Poznámky:

Bibliografie:

O Antonínu Bednářovi se píše i zde:

Loucký, František. Mnozí nedoletěli. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989. 287 s. Živá minulost; Sv. 101. ISBN 80-206-0053-1.

Mikulka, Jiří a Mikulka, Radek. S RAF proti Hitlerovi: letci z Vyškova, Ivanovic na Hané a okolních obcí v době druhé světové války. 1. vyd. Vyškov: R. Mikulka, 2007. 78 s., viii s. obr. příl. ISBN 978-80-254-1059-2. (strana 26)

Osolsobě, Jiří. Zbylo nás devět. 2. vyd. Praha: Naše vojsko, 1990. 229 s. Paměti; Sv. 99. ISBN 80-206-0207-0.

Rail, Jan a Formánek, Vítek. Žít na věky: osudy příslušníků čs. letectva padlých 1939-1945. 1. vyd. Praha: Ostrov, 2003. 222 s. ISBN 80-86289-27-3.

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.