Fantl Arnošt

Jméno a hodnost: S/Ldr Fantl Arnošt, MBE

Místo a datum narození: 5. 4. 1904, Praha

Místo a datum úmrtí: 2000

Pohřben:

Před válkou byl vojákem z povolání. Do exilu odešel jugoslávskouc cestou – přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, země Středního východu. Ve Velké Británii se stal příslušníkem 311. československé bombardovací peruti, se kterou absolvoval jeden let jako palubní střelec, a to při náletu na Hamburk 10. 10. 1940. Od listopadu stejného roku sloužil jako operační důstojník, pracoval také na Inspektorátu československého letectva. Po roce 1948 odešel do exilu podruhé – uletěl do Německa na palubě amerického kurýrního letounu. Ve Velké Británii se vrátil do služeb RAF, po odchodu do civilu pracoval v turistickém ruchu. V rámci rehabilitací po roce 1989 nbyl povýšen na plukovníka letectva ve výslužbě.

Odkazy:

Poznámky:

Bibliografie:

O Arnoštu Fantlovi se píše i zde:

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Vančata, Pavel. Letec po hvězdách: válečný deník Jana Gellnera, legendy RAF a RCAF. 1. vyd. Praha: Ostrov, 2009. 240 s., lxxx s. obr. příl. ISBN 978-80-86289-64-9. (strany 203 – 204)