Beneš Jindřich

Jméno a hodnost: P/O Beneš Jindřich, DFC

Místo a datum narození: 2. 5. 1919 Skřivánek (u Havlíčkova Brodu)

Místo a datum úmrtí: 14. 12. 1986, Telford

Pohřben:

Vyučil se kamnářem. Do exilu odešel přes Polsko. Ve Francii ho čekala služba v cizinecké legii. Po vypuknutí druhé světové války se stal příslušníkem československé armády ve Francii, nejprve jejích pěších jednotek, ale pak byl přemístěn k letecké skupině. Ve Velké Británii se, po absolvování patřičných kurzů, stal palubním střelcem 311. československé bombardovací perutě. Posléze byl přidělen k 138. peruti zvláštního určení. Z ní byl odeslán do pilotního výcviku. Po jeho ukončení se vrátil ke 311. československé bombardovací peruti, která už operovala v rámci Velitelství Pobřežního letectva (Coastal Command). 5. května 1945 potopil německou ponorku, za což byl vyznamenán DFC. Po válce zůstal příslušníkem československé armády. Byl přeškolen na mosquita a působil jako učitel létání. V roce 1949 byl propuštěn. V roce 1950 emigroval a vrátil se zpět do Velké Británie, kde začal opět sloužit u RAF. Po roce 1989 byl v rrámci rehabilitací povýšen do hodnosti plukovníka letectva ve výslužbě in memoriam.

Poznámky:

Bibliografie:

O Jindřichu Benešovi se píše také zde:

Černý, Karel. S RAF proti ponorkám. Havlíčkova Borová: Obec Havlíčkova Borová, 2004. 103 s. Z Vysočiny do zahraničního odboje. ISBN 80-239-2702-7.

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.