Mareš Jiří

Jméno a hodnost: Sgt Mareš Jiří

Místo a datum narození: 12. 4. 1916, Níkovice

Místo a datum úmrtí: 17. 7. 1941

KIA/MIA: KIA

Pohřben: Lemer Lemsterland, Holandsko, hrob C.10.261

Po okupaci sloužil krátce u Vládního vojska, Následně odešel do exilu, a to přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Palestinu do Francie. Po jejím pádu odplul do Velké Británie. Tam se hned přihlásil do 311. čekoslovenské bombardovací peruti, kam byl přidělen jako palubní střelec. Jeho letoun byl sestřelen protiletadlovým dělostřelectvem nedaleko Zuider See. Členové posádky pravděpodobně vyskočili. Tělo Jiřího Mareše bylo vyplaveno na břehu jezera u Lemmeru.

O zmizení jeho letadla existuje několik verzí. Jeho pád mohl být výsledkem sabotáže, ale i sestřelu.

Odkazy:

Poznámky: Jeho památka je připomenuta na pomníčku na návsi v Níkovicích.

Bibliografie:

O Jiřím Marešovi se píše i v této literatuře:

Jíša, Zdeněk aj. Letci Písecka na bojištích 2. světové války. 1. vyd. Písek: Prácheňské muzeum, 1992. 132 s. Historická edice Prácheňského muzea v Písku.

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.