Rouš Stanislav

Jméno a hodnost: Sgt Rouš Stanislav

Místo a datum narození: 22. 4. 1918 Holubí Zhoř

Místo a datum úmrtí: 21. 1. 1942 (Vzpomenut na paanelu 92 památníku letcům v Runnymede)

KIA/MIA: MIA

Odkazy:

Před válkou pracoval jako úředník. Do exilu odešel tzv. Balkánskou cestou – přes Slovensko, maďarsko, Jugoslávii, Turecko a další jižní země. Zúčastnil se o bojů ve Francii. Po jejím pádu byl odvezen do Velké Británie, kde se stal příslušníkem 311. československé bombardovací peruti. Zmizel při svém 26. operačním letu, při kterém startoval na Brémy. Při tomto náletu byl na pozici telegrafisty. Jeho kód SOS byl zachycen naposledy 65 kilometrů východně od Orfordnessu v jihozápadní Anglii. Kapitánem jeho letounu byl bývalý palubní střelec Miroslav Plecitý.

Poznámky:

Bibliografie:

O Stanislavu Roušovi se píše v této literatuře:

Bednář, Jindřich, Pavlík, Josef a Černý, Karel. Kamarádi, já se vrátím-: Osudy padlých zahraničních vojáků z území dnešního okresu Žďár nad Sázavou. Žďár nad Sázavou: OV KSČ, 1989. 144 s. ISBN 80-7005-013-6.

Loucký, František. Mnozí nedoletěli. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989. 287 s. Živá minulost; Sv. 101. ISBN 80-206-0053-1.

Micka, Jiří, Rail, Jan. Pačáci v odboji. Účast občanů Novopacka a okolí e II. zahraničním a domácím odboji v letech 1939 – 1945. 1. vyd. Jičín: Český svaz bojovníků za svobodu, 2010. 68 s.

Rail, Jan a Formánek, Vítek. Žít na věky: osudy příslušníků čs. letectva padlých 1939-1945. 1. vyd. Praha: Ostrov, 2003. 222 s. ISBN 80-86289-27-3.

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.