Skutil Jaroslav

Jméno a hodnost: P/O Skutil Jaroslav

Místo a datum narození: 24. 5. 1910, Louny

Místo a datum úmrtí: 1. 10. 1940

KIA/MIA: KIA

Pohřben: hřbitov Eastfield u Peterborough, hrob 4.9.165

Před válkou pracoval jako poštovní úředník. Za okupacee se podílel na odbojo, a to jako člen Obrany národa a proto musel utéci za hranice. Zahynul ještě před zařazením do operačních letů, kdy na palubě jeho letounu, kterým s dalšími žáky letěl, vypukl požár a tento letopun se zřítil.

Odkazy:

Poznámky:

Jaroslav Skutil byl vyznamenán:

Československý válečný kříž 139
Československou medaili Za chrabrost

Bibliografie:

O Jaroslavu Skutilovi se píše v této literatuře:

Csölleová, Eva, Formánek, Vítek a Rail, Jan. Letci Pardubicka v RAF. Vyd. 1. Praha: ANLeT, 2012. 139 s. (Ne)obyčejné osudy; sv. 3. ISBN 978-80-260-2551-1.

Loucký, František. Mnozí nedoletěli. 1. vyd. Praha: Naše vojsko, 1989. 287 s. Živá minulost; Sv. 101. ISBN 80-206-0053-1.

Rail, Jan a Formánek, Vítek. Žít na věky: osudy příslušníků čs. letectva padlých 1939-1945. 1. vyd. Praha: Ostrov, 2003. 222 s. ISBN 80-86289-27-3.

Rejthar, Stanislav. Dobří vojáci padli–: ze vzpomínek válečného pilota. Vyd. 3., dopl., Ve Volvox Globator 1. Praha: Volvox Globator, 2011. 302 s., [44] s. obr. příl. ISBN 978-80-7207-827-1. (strana 55)

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.