Valníček Ladislav

Jméno a hodnost: W/O Valníček Ladislav

Místo a datum narození: 9. 2. 1921, Brno

Místo a datum úmrtí: 20. 9. 1987, Litoměřice

Pohřben:

Do odboje odešel tak zvanou jižní cestou – přes Maďarsko, Jugoslávii, Turecko a další země. Ve Francii byl zařazen do pěší jednotky. Pěšádek byl i první rok Druhé světové války. V roce 1941 byl přijat do RAF. Příslušníkem 311. československé bombardovací peruti se stal po dvou letech různých kursů. Po válce zůstal u československé armády. V roce 1950 byl zatčen a odsouzen za nenahlášení útěku Josefa Šnajdra, někdejšího velitele 311. peruti. V 60. letech byl částečně rehabilitován. V roce 1970 byl rehabilitován úplně a zproštěn viny. Po roce 1989 byl povýšen do hodnosti plukovníka letectva in memoriam.

Odkazy:

Poznámky:

Ladislav Valníček obdržel tato vyznamenání:

3 krát Československý álečný kříž
2 krát Československou medaili Za chrabrost před nepřítelem
Československou medaili Za zásluhy I. stupně
Československou vojenskou pamětní medaili se štítky F a VB
Československá pamětní medaile k 20. výročí osvobození ČSR
1939 – 1945 Star
Atlantic Star
France – Germany Star
War Medal

Bibliografie:

O Ladislavu Valníčkovi se píše i v této literatuře:

Najman, Zdeněk, Rotbauer, Tomáš a Stará, Anna, ed. Českoslovenští letci v RAF: litoměřický region. [Ústí nad Labem]: Severočeská vědecká knihovna, 2010. [84] s. ISBN 978-80-7055-174-5.

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.