Klub vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s. v roce 2016 – our activities in year 2016

Klub vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF, o. s. v roce 2016 zúčastnil těchto akcí:
Living history group 276th Sqdn. (reenacted) RAF, o.s. attended in year 2016 this events:

Vzpomínka na plk. MUDr. Karla Antonína Macháčka ve Vlkoši a ceremoniálu pojmenování místní základní a mateřské školy jeho jménem.

Commemoration of MUDr. Col. Karel Antonín Macháček, exRAF, Vlkoš and ceremony, when school in Vlkoš had been named after him.

Vernisáž výstavy ke vzniku většiny československých perutí v RAF, Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem.

Opening ceremony of exhibition about establishment of Czechoslovak squadrons in RAF, Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem.

Vzpomínka na Josefa Brykse, RAF – Commemoration of Josef Bryks, RAF, POW and victim of Communism

Vzpomínka na Ludvíka Koška, RAF – Commemoration of Ludvík Košek, RAF, KIA

Výstava o československých letcích v RAF – Zlín – Exhibition about Czechoslovak airmen in The RAF, Zlín, The Seat of the Region Council

Vzpomínka na válečné veterány z regionu Křinec – Commemoration of War Veterans from the Křinec RegionV

75. výročí 313. čs. stíhací perutě – konference ISHA – 75th anniversary of 313 (Czechoslovak) Squadron RAF – conference ISHA

Vzpomínka na Františka Bulise a Ladislava Zadrobílka – fotografie – Commemoration of František Bulis and Ladislav Zadrobílek – photos

Ze soutěže O pohár Josefa Františka – v rámci Aviatické poutě Pardubice, ve spolupráci s ČsOL – The game for children for commemoration of RAF Ace Josef Frantisek

Vzpomínka na československé letce z Cattericku a Josefa Gutvalda/Commemoration of Czechoslovak airmen served in Catterick and Josef Gutvald

Vzpomínka na Ondřeje Šambergera, RAF – Commemoration of Ondřej Šamberger, RAF

Vzpomínka na Vildu Jakše, palubního střelce RAF, a boxera, křest knihy …a jestli tento dopis dostanete, už mne doma nečekejte – Commemoration of Air Gunner RAF and boxer Vilda Jakš

Tradiční setkání letců v Jindřichově Hradci – Annual meeting of former airmen, Jindrichuv Hradec, South Bohemia

Série akcí přichystaných k 95. výročí narození Karla Stanislava Otty, palubního střelce z Mnichova Hradiště

Českoslovenští letci RAF v Manstonu – Nová pamětní deska – Commemoration of Czechoslovak airmen in Manston – new commemoration plaque

Den otevřených dveří, Náměšť nad Oslavou, 2016 – Day of open days, airbase Namest

Vzpomínka na generála Stanislava Hlučku RAF a 1. čs. stíhací letecký pluk v SSSR – Commemoration of Stanislav Hlučka, fighter pilot in RAF and 1st fighter aviation division in USSR

Křest knihy o Ottovi Hanzlíčkovi
Launch of the book dedicated to Otto Hanzlíček, RAF fighter pilot

Den válečných veteránů, Výstava Nebeští jezdci – Day of veterans and Exhibition about Czechoslovak book and movie The Riders in the Sky

Nebeští jezdci – výstava na Úřadu městské částí Praha 2 – The Riders in the Sky – exhibition

Joy Kadečková – odhalení pamětní desky – Joy Kadečková née Turner – unveiling of the commemoration plaque