Castle Camps, Cambridgeshire

Název: Castle Camps, Cambridgeshire

Umístěné jednotky: 68. noční stíhací perť

Lokace:

Doprava:

Historie:

Současný stav:

Odkazy: http://www.devonheritage.org/Places/Malborough/AMemorialtotheFew-RAFBoltHead.htm