Výroční zpráva 2015

KVH 276th Sqdn (reenacted) RAF

Výroční zpráva za rok 2015

WWW.276.cz

Obsah:

Úvod
Přehled akcí v roce 2015
Zhodnocení roku 2015
Plány na rok 2016
Finance

Úvod

KVH 276th Sqdn (reenacted) RAF je nejstarším klubem vojenské historie zaměřeným pouze na prezentaci příslušníků a příslušnic RAF a WAAF ve Střední Evropě.

Zaregistrováni na Ministerstvu vnitra ČR jsme byli 8. 3. 2007.

Hlavní náplní našeho klubu vojenské historie je připomenutí služby Čechoslováků v RAF a WAAF formou (spolu)pořádání výstav, pietních aktů, realizací filmů, pamětních desek a památníků, realizací besed, aktivně se účastníme leteckých dnů.

Těmto aktivitám se věnujeme jak z našeho podnětu, tak na pozvání. Již několikrát jsme byli spoluautory/garanty slavnostních ceremoniálů.

Přehled akcí v roce 2015

Rok 2015 byl i díky mezinárodní putovní výstavě k 75. výročí vzniku většiny československých perutí v RAF nejnáročnějším rokem naší činnosti, co do množství a věřím že i kvality aktivit.

Účastnili jsme se, popřípadě jsme realizovali a spolupořádali níže uvedené akce:

7. 3. 2013 – Vzpomínka na letce USAAF, Lány – Víska
Účast na pietním aktu, expozice vybavení RAF.

4. 4. 2015 – Zahájení sezóny ve vojenském muzeu Zdice
Expozice vybavení RAF.

30. 4. – 10. 5. 2015 – První prezentace mezinárodní putovní výstavy k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. KD Peklo, Slavnosti svobody, Plzeň.
V rámci Slavností svobody – oslav osvobození Plzně a konce Druhé světové války v Evropě byla zahájena česká část mezinárodní putovní výstavy k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF.

4. 5. 2015 – Beseda o filmu Nebeští jezdci, Městská knihovna Praha
Akce pořádaná naším KVH ve spolupráci s Městskou knihovnou Praha. Beseda s herci filmu Nebeští jezdci se konala jako součást akcí k výročí konce Druhé světové války v Evropě.

4. 5. 2015 – Výstava Na Prahu svobody. Vítězství 1945. Sídlo Akademie věd ČR, Praha.
Spolupráce s Akademií věd ČR, na výstavu jsme zapůjčili jeden z našich exponátů. Výstava byla součástí akcí k výročí konce Druhé světové války v Evropě.

5. 5. 2015 – Koncert k výročí Konce druhé světové války v Evropě. Praha, Kongresové centrum.
Spolupráce s Generálním štábem AČR. Na tento koncert jsme zapůjčili uniformu palubního střelce RAF pro pana Jiřího Suchého.

6. 5. 2015 – 14. 5. 2015 – Zahájení mezinárodní putovní výstavy k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. East Wretham, Velká Británie.
Zahájení výše zmíněné výstavy ve Velké Británii. Pietní akt na hřbitově St Ethelbert.

23. 5. 2015 – Den otevřených dveří. 21. základna taktického letectva Čáslav.
Prezentace mezinárodní putovní výstavy ke vzniku většiny československých perutí v RAF.

1. – 4. 6. 2015 – Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. Catterick, Velká Británie.
Druhá etapa této výstavy ve Velké Británii. Pietní akt na hřbitově v Cattericku.

6. a 7. 6. 2015 – Aviatická pouť. Pardubice.
Ve spolupráci s Československou obcí legionářskou jsme pořádali soutěž pro děti „Nebeští jezdci“ o cenu Josefa Františka a Karla Kneifla.

13. 6. – 5. 8. 2015 – Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. Letecké muzeum Kbely, Praha

13. 6. 2015 – Letecký den Kbely. Letiště Kbely, Praha.
Výstava vybavení čs. příslušníků RAF.

13. 6. 2015 – Muzejní noc, Letecké muzeum Kbely, Praha.
Výstava vybavení čs. příslušníků RAF.

26. 6. – 2. 7. 2015 – Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. Velvyslanectví ČR, Londýn.
Třetí etapa výše zmíněné výstavy. Rovněž se konaly dva pietní akty – na ústředním hřbitově čs. letců v RAF v Brookwoodu a u Royal Air Force Memorial v Runnymede.

1. – 9. 7. 2015 – Vzpomínková pouť do Velké Británie.
Díky tehdejšímu působení předsedy našeho KVH jako tajemníka ČsOL jsme zrealizovali vzpomínkovou cestu do Velké Británie pro členy ČsOL. Hlavním jejím bodem byla návštěva Cholmondeley a vzpomínka na 75. výročí příchodu československých vojáků do Velké Británie, nicméně cestou jsme navštívili několik hrobů našich zahraničních vojáků – letců i příslušníků pozemních jednotek.

10. 7. 2015 – Vzpomínka na 75. výročí Bitvy o Británii. Praha.
Díky tehdejšímu působení předsedy našeho KVH jako tajemníka ČsOL jsme uskutečnili sérii vzpomínkových akcí k výročí Bitvy o Británii, a to v den tohoto výročí. Prvním bodem bylo slavnostní setkání válečných veteránů, členů ČsOL s představiteli Ministerstva obrany ČR a ústavními činiteli ČR, následovaly pietní akty na Náměstí Svobody, na Klárově u Okřídleného lva, u pamětní desky věnované generálu Karlu Janouškovi a u hrobu československých letců v Praze – Olšanech.

23. 7. – 5. 8. 2015 – Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. Muzeum Tain in Time, Tain, Velká Británie.
Další etapa výše zmíněné výstavy. Pietní akt u hrobů čs. letců na hřbitově St. Duthuse v Tainu.

10. 8. – 10. 9. 2015 – Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. The Spitfire and Hurricane Memorial Museum, Manston.
Další etapa výše zmíněné výstavy.

12. 8. – 2015 – Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. Moravské zemské muzeum. Brno.
Další česká etapa výše zmíněné výstavy.

12. 9. 2015 – Prezentace čs. letců v RAF. The RAF Museum, Londýn, Velká Británie.
Prezentace čs. letců v RAF a mezinárodní putovní výstavy k založení čs. perutí v RAF.

15. 9. – 31. 10. 2015 – Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. International Airport Exeter. Exeter, Velká Británie.

16. 9. 2015 – Vzpomínka na rodáky, příslušníky RAF.
V tento den se konalo odhalení pamětních desek tří příslušníků RAF, kteří se narodili v Lounech, a to Bohuslavu Kimličkovi, Miroslavu Vildovi a Jaroslavu Skutilovi. Náš klub vojenské historie držel při slavnostním aktu čestnou stráž, účastnil se křtu publikace o těchto letcích a na dva týdny zapůjčil pro místní informační centrum exponáty pro výstavku, která se tam konala k této události.

19. a 20. 9. 2015 – Dny NATO, Ostrava.
Díky spolupráci s KVV Ostrava jsme se účastnili leteckého dne Dny NATO. Prezentovali jsme část mezinárodní putovní výstavy k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF a vystavovali část našich sbírek – vybavení příslušníků a příslušnic RAF a WAAF.

26. a 27. 9. 2015 – Expo Militaria, Josefov.
Prezentace výstavy k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF a část našich sbírek – vybavení příslušníků a příslušnic RAF a WAAF, beseda o čs. příslušnících v RAF.

28. 9. 2015 – Oslavy 100. výročí narození Josefa Obšila, Pňovice.
Účast na této akci.

6. 10. 2015 – Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. Poslanecká sněmovna, Praha.
Zahájení výše uvedené výstavy.

10. 10. 2015 – Odhalení základního kamene Josefu Horákovi a Josefu Stříbrnému, Lidice.
Byli jsme pozváni na odhalení základního kamene památníku Josefu Horákovi a Josefu Stříbrnému a všem, kteří splnili svou přísahu. Předseda našeho KVH pronesl projev a měli jsme tu možnost poklepat na tento základní kámen.

24. 10. 2015 – Odhalení pamětní desky Josefu Horákovi, Hřebeč.
Čestná stráž při tomto pietním aktu.

25. 10. 2015 – Oslavy 100. výročí narození Jiřího Řezníčka, RAF. Pňovice.
Výstava vybavení čs. příslušníků RAF.

29. 10. – 6. 12. 2015 – Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. Muzeum a galerie v Prostějově. Prostějov.
Prezentace této výstavy a ukázka vybavení československých letců RAF a memorabilií s nimi souvisejících.

30. 10. 2015 – Vzpomínka na gen. Karla Janouška. Praha, Šárecký hřbitov.
Pietní akt konaný u příležitosti 122. výročí narození u hrobu generála Karla Janouška. Pořádáno ve spolupráci s ČsOL a Ministerstvem obrany ČR.

20. 11. 2015. – Vzpomínka na Ottu Jebáčka, Kuřim.
Vzpomínka na Ottu Jebáčka a výstava o letcích v RAF se konala v rámci česko-polských dní v Kuřimi. Účastnili jsme se pietního aktu a provázeli výstavou připravenou ve spolupráci s Polským institutem v Praze.

21. 11. 2015 – Vzpomínka na Vildu Jakše. Bratčice.
Vzpomínka na palubního střelce 311. čs. bombardovací perutě Viléma Jakše. Výstava vybavení čs. letců v RAF a prezentace mezinárodní putovní výstavy k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF.

26. 11. 2015 – Prezentace výstavy a mincí České mincovny, beseda s gen. Emilem Bočem, příslušníkem RAF. Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov.
Doprovodná akce

5. 12. 2015 – Den otevřených dveří ZŠ Komenského. Kuřim.
Prezentace mezinárodní putovní výstavy k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF a ukázka vybavení čs. letců v RAF.

Zhodnocení roku 2015

Mezinárodní putovní výstavu ke vzniku čs. perutí v RAF vidělo v ČR i Velké Británii cca 60 000 lidí. Nechyběli mezi nimi příbuzní československých letců, včetně zástupců oficiálních britských institucí.

Její prezentace v Cattericku, Manstonu a Poslanecké sněmovně ČR vyvolala další aktivity, a to (možnou) realizaci pamětních desek. Dne 10. 6. 2016 tak bude odhalena pamětní deska československým letcům, kteří sloužili na letišti v Cattericku, pravděpodobně 7. 8. 2016 pamětní deska československým letcům, kteří sloužili na letišti v Manstonu. V prosinci roku 2016 by mohla být odhalena (bude-li majitel domu souhlasit) pamětní deska příslušnici WAAF Joy Kadečkové Turner.

Z reakcí návštěvníků vernisáže, popřípadě dalších Britů, které jsme potkali, vyplývá zájem o historii našich letců, osudy těch, kteří jsou v tom kterém městě pohřbeni a to otvírá další možnosti spolupráce se zahraničím a možnosti, jakým způsobem tam prezentovat naši historii.

Jedním z výsledků této výstavy je i web www.wingsinexile.co.uk. Díky webu s britskou doménou chceme co nejvíce Britům přiblížit tuto část naší historie. Nyní je na ní její online verze, do budoucna chystáme zveřejnění zajímavých osudů našich letců a další tematické informace.

Výstava ve své online podobě je rovněž prezentována na webu RAF Musea London.

Další aktivity, v roce 2015 zejména vzpomínky na místní rodáky, umožnily jejich sourodákům aspoň malý náhled do podmínek, ve kterých jejich sousedé/letci RAF žili. I z nich vyplynuly další nové kontakty a způsoby spolupráce. Je nám ctí, že se akcí v některých lokalitách účastníme opakovaně – například vzpomínek na Vildu Jakše v Bratčicích.

Plány na rok 2016

Jak jsem se zmínil výše, v roce 2016 budou odhaleny dvě pamětní desky ve Velké Británii.
Chystá se rovněž odhalení dvou pamětních desek v ČR. Jedna z nich bude, v případě souhlasu majitele domu odhalená v Praze, a to ve spolupráci s MČ Praha 2.

Druhá česká pamětní deska, v případě souhlasu památkářů, bude odhalena v létě v Mnichově Hradišti.

Rovněž mezinárodní putovní výstava o vzniku čs. perutí v RAF se vrátí do Velké Británie, a to do New Forest Airfields Education Centre, kde bude vystavena v červenci 2016.

V rámci ČR bude tato výstava prezentována v Muzeu Podřipska, a to od 5. 1. do 24. 3. 2016. Součástí akce bude i vernisáž/přednáška, která se koná 11. 1. 2016. Kromě mezinárodní putovní výstavy zde jsou k vidění i artefakty spojené nejen s našimi letci RAF. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších výstav našeho KVH.

Podruhé v roce 2016 je výstava přístupná 2. 4. v Turnově, na stadionu Ludvíka Koška, a to v rámci vzpomínky na tohoto místního rodáka. Následně si ji budou moci prohlédnout žáci některých turnovských středních škol.

Třetím místem jejího vystavení je sídlo Zlínského kraje. Zde je naplánovaná od 6. 4. do 29. 4.

Počtvrté je výstava k vidění v rámci vzpomínky na rodáky z Hrochova Týnce Františka Bulise a Ladislava Zadrobílka, příslušníky RAF. Ta je opět doplněna artefakty připomínající letce RAF. Vzpomínková akce se koná 14. 5., posléze je přístupná žákům tohoto města.

Další akce jsou v různém stádiu plánování. Jedná se nejen o prezentaci výše zmíněné výstavy, ale i ukázku vybavení letců RAF, přednášky atd.

Náš klub vojenské historie pracuje rovněž na rekonstrukci výstavy o filmu Nebeští jezdci, která vznikla v roce 2004.

Finance

Výkaz zisků a ztrát 31. 12. 2015
Náklady Výnosy
Spotřeba materiálu 130 477,96 Tržby z prodeje služeb 38 590,00
Cestovné 119 629,79 Úroky 14,78
Náklady na reprezentaci 841,30 Přijaté příspěvky 121 537,34
Ostatní služby 192 118,35 Provozní dotace 362 871,00
Ostatní daně a poplatky 2 575,70
Jiné ostatní náklady 2 206,00
Náklady celkem 447 849,10 Výnosy celkem 523 013,12
Hospodářský výsledek před zdaněním 75 164,02

Finanční rozvaha

Aktiva Pasiva
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Jmění – Vlastní zdroje 13 413,69
Oprávky 0 Hospodářský výsledek – Účet hospodářského výsledku 75 164,02
Dlouhodobý hmotný majetek 0 Hospodářský výsledek – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 13 413,69
Oprávky k 0 Dlouhodobé závazky – Cizí zdroje 10 475,65
Dlouhodobý finanční majetek 0 Krátkodobé závazky – dodavatelé 2 153,50
Zásoby – oběžná aktiva 99 053,36 Krátkodobé závazky – Jiné závazky 8 322,15
Pohledávky 0 Bankovní výpomoci a půjčky 0
Krátkodobý finanční majetek – bankovní účty 99 053,36
Přechodné účty aktivní 0

Aktiva celkem 99 053,36 Pasiva celkem
99 053,36

Kontaktní údaje

Předseda KVH 276th Sqdn (reenacted) RAF
Mgr. Filip Procházka

KVH 276th Sqdn (reenacted) RAF, o.s.
Tatarkova 730
Praha 4 – Háje
149 00

Web: www.276.cz
Email: filip@276.cz
Facebook: https://www.facebook.com/KVH276/

Další kontakty:
Web: www.wingsinexile.co.uk
Facebook: Filip Walker Wellington
Skype: eurbattlefield