Setkání Nebeských jezdců – Meeting of the authors and actors from the movie The Sky Riders

Tvůrci nejlepšího našeho filmu o čs. letcích v RAF se setkali téměř po půl století
Poprvé po téměř padesáti letech se sešli Svatopluk Matyáš, Josef Váša, Vojtěch Holý a Winston Chrislock, členové posádky wellingtonu z filmu Nebeští jezdci. Byli hosty akce Setkání Nebeských jezdců, která připomíná nejen tento film, ale i letošní 95. výročí narození a 30. výročí úmrtí autora knižní předlohy Richarda Husmanna. Setkání se konalo 1. 4. a bylo zahájeno ve 13.00 v Komunitním centru Vlna v Ďáblicích a přišli na něj ještě Jana Sedlmajerová, představitelka příslušnice WAAF z Nebeských jezdců a Václav Tikovský, letecký novinář a před padesát návštěvníků. Na této úvodní besedě přítomní vzpomínali na natáčení. Například Václav Tikovský na to, jak film vznikal bez jediného letounu, Winston Chrislock hovořil i o tom, že jeho účinkování v Nebeských jezdcích stálo režiséra Jindřicha Poláka lahev červeného Johnyho Walkera. O tu se vsadil s Ivo Marešem, který se s Winstonem Chrislockem znal a protože byl Winston podobný jednomu z našich letců RAF, přivedl ho na casting a Winston s účinkováním souhlasil. I když od filmu uplynulo půl století, hosté se bez problémů poznali a bylo vidět, že se vidí rádi. Na závěr besedy, v odpovědi na otázku, co pro ně tento film znamenal, se hosté shodli, že Nebeští jezdci byl jeden z nejlepších filmů, na kterém pracovali.
Setkání posléze pokračovalo v Klecanech. Nejprve na klecanské radnici, kde byla ten den zpřístupněna výstava o filmu a knize, připravená, stejně jako celá akce, Klubem vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF, a pak na bývalém letišti a v kasárnách v Klecanech, kde vznikla velká část filmu Nebeští jezdci. Letištní plocha již neexistuje. Na ní se roztahuje sklad jednoho z obchodních řetězců. Naštěstí stojí budovy kasáren, i když zub času a lidská nenechavost si na nich vybraly svou daň. Dnes patří městu, které některé z nich pronajímá a snaží se o jejich rekonstrukci a lepší využití. Mohli jsme se tak projít po ploše před někdejší filmovou věží řízení letového provozu, dnes využitou jako deponii materiálu a nahlédnout do prázdného objektu roty, kde byl ve filmu briefingroom, Prckův pokoj a šatna letců. I když v budově vskutku není nic, i po 49 letech od natáčení poznal Winston Chrislock místo natáčení a říkal, že v někdejším briefingroomu prožil dejavu. Procházku jsme téměř uzavřeli společnou fotografií všech účastníků, kteří vytrvali a z Ďáblic, respektive klecanské radnice dojeli na letiště. Téměř uzavřeli píšu proto, že na úplný závěr zapózoval filmový Tomík, Winston Chrislock, v blůze battledressu a mohli jsme slyšet jeho „nazdar“. A to si posléze vzpomněl na část scénáře, když ho citoval: „Dear daddy…“
V rámci akce se po celý den konala v Komunitním centru Vlna výstava obrazů převážně s tematikou 311. čs. bombardovací perutě malíře Vladimíra Urbánka.
Jako zástupce realizátora této akce ji těžko mohu hodnotit. Jsem tak rád, že to za mne udělali ať už ústně nebo zápisy do kroniky přítomní návštěvníci. A jejich hodnocení bylo pozitivní.
Akce Setkání Nebeských jezdců se koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR, za podpory města Klecany, společnosti Avaps, Ing. Petra Lapáčka, MUDr. Pavla Poštulky, Jakuba Macháčka a Petra Radocha.