Připomínka československých letců RAF z Plzně – Karlova – Commemoration of RAF airmen from Pilsen, District Karlov

Vítejte na stránce našeho projektu Připomínka československých letců RAF z Karlova
Welcome on our site of our project Commemoration of RAF airmen from Karlov, Pilsen

Chceme připomenout letce RAF, rodáky z dnes již neexistující čtvrti Karlov:

Oldřich Hořejší (1912-1982, Velká Británie), pilot 311. čs. bombardovací perutě RAF.
Stanislav Peroutka (1916-2003, Velká Británie), pilot 310. čs. stíhací perutě RAF.
Miroslav Petr (1911-1943), pilot 310. čs. stíhací perutě.
Karel Pošta, DFC (1914-1961, Velká Británie), pilot 312. čs. stíhací perutě, RAF.
Jiří Schwarz (1919-1941), pilot 51 OTU (operačně výcviková jednotka).
Vilém Soukup (1914-1941), pilot 311. čs. bombardovací perutě RAF.
a Jindřich Zářecký (1918-1957, Velká Británie), pilot 310. a 312. čs. stíhacích perutí RAF.

We will remmember Czechoslovak airmen in the RAF, born in Karlov, district of Pilsen:

Oldřich Hořejší (1912-1982, he died in Great Britain), Pilot, 311 Squadron.
Stanislav Peroutka (1916-2003, he died in Great Britain), Pilot, 310 Squadron.
Miroslav Petr (1911-1943), Pilot, 310 Squadron.
Karel Pošta, DFC (1914-1961, he died in Great Britain), Pilot, 312 Squadron, RAF.
Jiří Schwarz (1919-1941), Pilot, 51 OTU.
Vilém Soukup (1914-1941), Pilot, 311 Squadron.
a Jindřich Zářecký (1918-1957, he died in Great Britain), Pilot, 310 and 312 Squadrons.

Programme of the event is below Czech text:

V tuto chvíli je nám ctí a radostí prohlásit, že tento projekt byl podpořen z Grantového programu Plzeňského Prazdroje. Děkujeme.
Stejně tak můžeme potvrdit průlet letounů JAD 39 – Gripen.

Pamětní deska bude umístěná na kamenné stéle, kterou po její instalaci naleznete ve dvoře sokolovny Sokola Karlov, v ulici Na Pomezí 22.

Bude vyrobena z imitace bronzu a naleznete na ní jména a tada výše zmínených letců RAF.

Proč sokolovna? Protože je to jediná budova, která z Karlova zbyla. A protože karlovští Sokolové jsou tak hodní, že s umístěním památníku souhlasili.
Kdy se bude památník odhalovat? 6. 5. od 14.390 v rámci Slavností svobody.
Odhalením ale celá akce neskončí. Chystáme propagační brožuru, kde najdete datum odhalení pamětní desky, informace o letcích, Karlově i dárcích. Rovněž odhalení doprovodí několik výstav, ať už v eden konání, tak i před tím či následně. Chystáme i dobový tábor RAF, snad poprvé v historii Oslav.
Chcete nám pomoci? Můžete, budeme rádi. Ozvěte se na filip@276.cz.

Zde najdete program slavnostního ceremoniálu.
Programme of the ceremony is places below Czech text.

14:29 h reprodukovaný signál „pozor“
14:30 h úvodní slovo moderátora
14:35 h úvodní proslov
14:45 h průlet letounů Vzdušných sil AČR
14.50 h průlet historického letounu Classic Trainers
14.53 h proslovy
15.02 h odhalení památníku
15.05 h položení květin a věnců k památníku
15.15 h minuta ticha
15.17 h státní hymny Velké Británie a ČR
15.19 h konec pietního aktu

Unveiling ceremony for memory of Czechoslovakian airmen in RAF, born in Karlov district, Pilsen

6 May, 2.30 p.m., street Na Pomezí Nr 22, Pilsen

14:29 p. m. signal “Attention”
14:30 p. m. welcome speech
14:35 p. m. first speech
14:45 p. m. fly past by planes of Air Forces of the Czech Army
14.50 p. m. fly past of historical plane of Classic Trainers
14.53 p. m. speeches
15.02 p. m. unveiling of the monument
15.05 p. m. laying of wreaths
15.15 p. m. minute of silence, signal Last Post
15.17 p. m. national anthems of The United Kingdom and the Czech Republic
15.19 p. m. end of the commemoration ceremony

Tento program byl podpořen z Grantového programu Plzeňského prazdroje.