Československý letec, Miloslav Petr, 310. čs. stíhací peruť, Miloslav Petr, Czechoslovak airmen in the RAF, 310 Squadron, MIA

Československý letec, Miloslav Petr, 310. čs. stíhací peruť

Miloslav Petr, Czechoslovak airmen in the RAF, 310 Squadron, MIA

Narodil se 18. 10. 1911 jako Miroslav Josef Václavu Petrovi a Barboře, rozené Šmídlové v Plzni, ve Škodových domcích číslo 1267. Absolvoval pět tříd obecné a dvě třídy měšťanské školy. Vyučil se strojním zámečníkem. V roce 1926 se stal členem Západočeského aeroklubu, kde o pět let později dostal pilotní průkaz. 1. 10. 1933 nastoupil vojenskou prezenční službu u 1. letky Leteckého pluku 1. V květnu 1938 byl povolán na mimořádné cvičení ve zbrani a v září stejného roku, v době Mnichovské krize, se účastnil i mobilizace. Kromě toho se měl zúčastnit i leteckého závodu v jižní Francii a poslední letecké soutěže států Malé dohody. V roce 1939 odešel do Polska, z přes Rumunsko a země Blízkého Východu. Tam byl zařazen do letecké skupiny v Agde, ale do bojů se nezapojil a po pádu Francie odešel do Velké Británie. Do RAF byl přijat 27. 7. 1940 a po ročním výcviku se stal příslušníkem 310. československé stíhací perutě. 5. června 1942 poškodil nepřátelský letoun Fw-190 a stejný typ letounu zničil o čtyři dny později. S jednotkou se podílel na obranných i ofenzivních akcích až do 29. 1. 1943, kdy se nevrátil ze souboje s německými stíhači nedaleko Morlaix, kam doprovázel bombardéry. Do tohoto dne odlétal celkem 169,5 operačních hodin a účastnil se 27 operačních operací. U jednotky mu bylo vystaveno následující hodnocení: „Za dob u perutě jevil se jako dobrý kamarád, rozumář, pracovitý, dobrého charakteru, poněkud pomalý. Byl velmi dobrý stíhací pilot, opatrný, ale dobrý bojovník.“ Ve Velké Británii se zasnoubil se slečnou Mary Palmer.
Miloslav Petr byl za svoji činnost v zahraničním odboji vyznamenán: Čs. medailí Za chrabrost, Čs. válečným křížem 1939, druhou Čs. medailí za chrabrost a Čs. vojenskou pamětní medailí, F, VB.
Podle dostupných údajů je vzpomenut na pomníku padlých a obojářů z Plzně – Karlova 1939 – 1945 a na pamětní desce válečných obětí 1939 – 1945 z Velké dělovky Škodových závodů v Plzni, nicméně o existenci obou desek mi není nic známo. Je také vzpomenut na památníku Padlých letců Západočeského aeroklubu v Plzni, Památníku padlým letcům RAF v Praze Dejvicích a na kenotafu ve Škvrňanech.

He was born on 18 October 1911 as Miroslav Josef to Václav Petr and Barbora Petr (maiden name Šmídlová) in Pilsen, at Škoda House No. 1267. He attended vocational training as a machine fitter. In 1931 he obtained a pilot license at the West Bohemian Aeroclub and on 1 October 1933, he began military service at Aviation Regiment 1. In September 1938, he took part in the mobilization. He reached France via Poland, Romania and the Middle East, but he did not participate in any battles and left France after its fall. After a year of training, he became a member of the No. 310 (Czechoslovak) fighter squadron He participated in defensive and offensive actions until 29 January 1943, when he did not return from a battle with German fighters near Morlaix, where he had accompanied bombers to. Up until that day, he had flown a total of 169.5 operating hours and participated in 27 operations. In the United Kingdom, he got engaged to a Miss Mary Palmer.
He is commemorated at the Memorial of the Fallen Airmen of the West Bohemian Aeroclub in Pilsen, the Memorial to the Fallen RAF Airmen in Prague-Dejvíce and on the Cenotaph in Škvrňany.