Klub vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF v roce 2018 – our activities in year 2018

Klub vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s. v roce 2018 zúčastnil těchto akcí:
Living history group 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z.s. attended in year 2018 this events:

Zatím to tu bude prázdné, rok 2018 pochopitelně ještě není, ale dělám si trošku strejčka, abych fotky doplňoval lépe, než letos.