Výroční zpráva KVH 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s. za rok 2016

KVH 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s.

Výroční zpráva za rok 2016

WWW.276.cz

Obsah:

Úvod
Přehled akcí v roce 2016
Zhodnocení roku 2016
Plány na rok 2017 a 2018
Finance

Úvod

KVH 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s. je nejstarším klubem vojenské historie zaměřeným pouze na prezentaci příslušníků a příslušnic RAF a WAAF ve Střední Evropě.

Zaregistrováni na Ministerstvu vnitra ČR jsme byli 8. 3. 2007.

Hlavní náplní našeho klubu vojenské historie je připomenutí služby Čechoslováků v RAF a WAAF formou (spolu)pořádání výstav, pietních aktů, realizací filmů, pamětních desek a památníků, realizací besed, aktivně se účastníme leteckých dnů.

Těmto aktivitám se věnujeme jak z našeho podnětu, tak na pozvání. Již několikrát jsme byli spoluautory/garanty slavnostních ceremoniálů.

Přehled akcí v roce 2016

I v roce 2016 jsme se zúčastnili nemalého množství aktivit, ať už jako spolupořadatelé, účastníci či realizátoři vzpomínkových akcí. Rovněž jsme se vrátili do Velké Británie, kde chceme ve vzpomínkových aktivitách pokračovat i v dalších letech.

Od 5. 1. do 24. 3. 2016 – Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem. Výstava o čas. letcích v RAF.
Zapůjčení putovní výstavy o čs. letcích v RAF.

9. 1. 2016 – Vlkoš – pojmenování místní MŠ a ZŠ po MUDr. Karlu Macháčkovi, RAF.
Účast na pietním aktu, expozice vybavení RAF.

19. 1. 2016, Praha – Přednáška pro Odbornou společnost leteckou.
Přednáška o Nebeských jezdcích.

18. 3. 2016 – Olomouc, Bělkovice – Lašťany – 100. výročí Josefa Brykse, RAF
Účast na pietních aktech.

2. 4. 2016 – Turnov, zimní stadion Ludvíka Koška – odhalení pamětní desky místnímu rodákovi, Ladislavu Koškovi, pilotovi RAF
Účast na pietním aktu, expozice vybavení RAF, předávání cen v hokejovém turnaji.

6. 4. – 29. 4. 2016 – Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín – výstava o čs. letcích v RAF
Zapůjčení putovní výstavy o čs. letcích v RAF.

23. 4. 2016 – Křinec, zámek – vzpomínka na křinecké rodáky, vojáky druhé světové války Naše výstava o čs. perutích v RAF.

2. 5. 2016 – Olomouc – přednášky k výročí 313. čs. stíhací perutě RAF.
Přednáška o vybavení čs. letců RAF.

14. 5. 2016 – Hrochův Týnec – 100. výročí narození Františka Bulise a Ladislava Zadrobílka
Účast na pietním aktu, expozice vybavení RAF, výstava o čs. perutích v RAF.

28. 5. 2016 – Pardubice – Aviatická pouť – Branně vědomostní soutěž Nebeští jezdci
Expozice vybavení příslušníků RAF, vědomostní stanoviště s tematikou RAF.

10. 6. 2016 – Catterick, Velká Británie – Odhalení pamětní desky čs. letcům RAF, vzpomínka na Josefa Gutvalda.
Úspěšná realizace pamětní desky čs. letcům RAF, kteří sloužili na letišti Catterick a vzpomínky na Josefa Gutvalda, zde padlého pilota 313. čs. stíhací perutě.

4. – 10. 7. 2016 – Velká Británie – Vzpomínková cesta.
Připravili jsme o zájemce o historii vzpomínkovou cestu po jihu Velké Británie.

9. 7. 2016 – Imperial War Museum, Duxford, Flying Legends
Účast na leteckém dni – připomínání čs. letců v RAF.

10. 7. – 30. 10. 2016 – muzeum, Friends of New Forerrest Association, Bransgore.
Putovní výstava o čs. letcích v RAF.

23. 7. 2016 – Lubenec – Vzpomínka na Ondřeje Šambergera.
Účast na pietním aktu.

21. 8. 2016 – Bratčice – Vzpomínka na Vildu Jakše.
Účast na pietním aktu, výstava o čs. letcích v RAF a vybavení čs. letců RAF.

27. 8. 2016 – Jindřichův Hradec – Setkání čs. letců RAF a bývalých letců.
Účast na pietním aktu.

2. 9. 2016 – Mnichovo Hradiště – Vzpomínka na Karla Stanislava Ottu, palubního střelce RAF – odhalení pamětní desky, výstava.
Realizace pamětní desky, výstava o čs. letcích RAF, expozice vybavení RAF, výstava o K. S. Ottovi, přednášky pro školy

15. 9. 2016 – RAF Manston Spitfire & Hurricane Memorial Museum, Manston Velká Británie – odhalení pamětní desky čs. letcům.
Realizace pamětní desky čs. letcům, kteří se z Manstonu vrátili do osvobozené vlasti a přes něj utekli z komunistického Československa.

1. 10. 2016 – Náměšť – Den otevřených dveřích na letecké základně.
Výstava o čs. letcích RAF, prezentace vybavení RAF.

2. 10. 2016 – Blažovice – Vzpomínka na gen. Stanislava Hlučku.
Výstava o čs. letcích v RAF, prezentace vybavení RAF.

10. 11. 2016 – Praha – Křest knihy Letec Otto Hanzlíček.
Účast na křtu.

11. 11. 2016 – Praha – Den válečných veteránů.
Výstava o Nebeských jezdcích – prezentace zrekonstruované výstavy.

14. 11. – 12. 12. 2016 – radnice MČ Praha 2 – výstava Nebeští jezdci.
Výstava Nebeští jezdci v prostorách radnice městské části Prahy 2.

15. 12. 2016 – 31. 12. 2016 (a dále do roku 2017) – Městský úřad Klecany – výstava Nebeští jezdci.
Zapůjčení putovní výstavy Nebeští jezdci – realizace akce Setkání Nebeských jezdců, vernisáž výstavy.

6. 12. 2016 – Praha, Podskalská 3 – odhalení pamětní desky Joy Kadečkové, bývalé příslušnice WAAF.
Iniciace pamětní desky, spolupráce na realizaci, účast na pietním aktu.

17. 12. 2016. Kryt Folimanka – otevřený kryt.
Výstava o čs. letcích RAF.

Zhodnocení roku 2016

V zákonem stanovené lhůtě se z našeho občanského sdružení stal zapsaný spolek.

I v roce 2016 jsme pokračovali ve spolupráci na některých tradičních akcích – soutěž pro děti v rámci ČsOL na Aviatické pouti, vzpomínka na Vildu Jakše v Bratčicích, ale i na nově odhalených pamětních deskách, křtech či dalších aktech.

Navázali jsme na putování výstavy o čs. letcích v RAF tak, že jsme ve dvou místech, kde byla v loňském roce prezentována, odhalili dvě pamětní desky našim letcům. Kromě toho v Cattericku projevili zájem o letáky s životopisem Josefa Gutvalda, rodáka z Třešťě a stíhacího pilota 313. čs. stíhací perutě, který je tam pohřben, respektive o informační ceduli o našich letcích v RAF. Kromě toho jsme zapůjčili naši výstavu o čs. letcích v RAF do muzea, které sídlí nedaleko někdejší základy 311. čs. bombardovací perutě Beaulieu. A na závěr jsme byli poprvé pozváni na jeden z nejlepších historických leteckých dnů na světě, Flying Legends v Imperial Museum Duxford, abychom tam připomněli naše letce.

Podařilo se nám iniciovat či realizovat pamětních desek v ČR, a to Joy Kadečkové a Karlu Stanislavu Ottovi.

Rovněž jsme zrekonstruovali výstavu o Nebeských jezdcích, která byla při předchozím zapůjčení zničena a která je nyní také k dispozici zájemcům.

Díky výše zmíněné výstavě jsme také pokračovali v dříve započaté úspěšné spolupráci s městskou částí Praha 2, která se mimo jiné projevila zapůjčením výstavy o čs. letcích RAF do krytu Folimanka na prosincový den otevřených dveří a zájmem o její trvalou instalaci zde.

Rovněž jsme oprášili spolupráci s letci náměšťské základny.

Díky loni spuštěnému webu www.wingsinexile.co.uk jsme v kontaktu s příbuznými několika čs. letci v RAF či příslušnicemi WAAF.

Plány na rok 2017 a 2018

Protože výroční zpráva bude zveřejněna cca v polovině roku 2017 a i proto, že rok 2018, jako rok 100. výročí založení ČSR je velmi významný, uvádím zde některé plány na oba tyto roky.

V rámci výstavy Nebeští jezdci v Klecanech, která bude pokračovat do roku 2017 bychom rádi uspořádali setkání tvůrců a aktérů tohoto filmu. Rádi bychom na něj pozvali i Winstona Chrislocka, který žije v USA a ve filmu hrál radistu Tomíka. Když se to nepovede při vernisáži, chceme uspořádat besedu o něco později. Rádi bychom, aby tato výstava putovala po republice – v roce 2017 si připomeneme 95. výročí narození a 30. výročí úmrtí autora knihy Richarda Husmanna. Toho připomene i na Moravě díky spolupráci s organizací sdružující studenty historie.

Rovněž chceme, aby aspoň po ČR putovala výstava o čs. perutích v RAF.

Dalším naším plánem je pořídit si dobový stan, ve kterém by vždy jedna z těchto výstav mohla být vystavena v místech, kde organizátoři nedisponují vhodnými prostorami.

Jedním z výsledků je i dar části pozůstalosti po Miroslavu Petrovi, pilotovi od 310. čs. stíhací perutě. I kvůli tomuto daru bychom mu rádi odhalili pamětní desku v jeho rodné Plzni.

Díky pozvání kamarádů z Velké Británie se v roce 2017 vrátíme na letecký den Flying Legends do Velké Británie.

Pro rok 2018 bychom rádi vrátili výstavu o čs. letcích v RAF do Velké Británie. V tomto roce bude vzpomínat i na i 100. výročí založení RAF a 100. výročí založení československého letectva. Rozhodně se tam, opět do Duxfordu, vrátíme my.

V tomto roce bychom také chtěli zahájit náš nový projekt, a to letáky s životopisy čs. letců/vojáků RAF pohřbených na tom kterém hřbitově ve Velké Británii. Z náhrobního kamene nelze vyčíst podobu a osud tam pohřbeného člověka a proto bychom chtěli místním ukázat nejen jeho tvář, ale popsat i předválečné osudy a důvod, proč padl. Portréty konkrétních letců, případně vojáků, budou doplněny univerzální částí o čs. odboji v zahraničí.

Jsme připraveni vypomoci s pomocí či realizací různých pietních aktů či vzpomínkových aktivit ke 100. výročí Československa či československého letectva.

Finance

Výkaz zisků a ztrát 31. 12. 2016
Náklady
Výnosy
Spotřebované nákupy a nakupované služby 177 000 Kč
Provozní dotace 51 000 Kč
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0
Přijaté příspěvky 15 000 Kč
Osobní náklady 0
Tržby za vlastní výkony a za zboží 17 000 Kč
Daně a poplatky0
Ostatní výnosy 0
Ostatní náklady 0
Tržby z prodeje majetku 0
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 0

Poskytnuté příspěvky0

Daň z příjmů0

Náklady celkem 177 000 Kč
Výnosy celkem 83 000 Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním – 94 000 Kč

Finanční rozvaha

Aktiva
Pasiva
Dlouhodobý majetek celkem 0
Vlastní zdroje celkem – 5 000 Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0
Jmění celkem 0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0
Výsledek hospodaření celkem – 5 000 Kč
Dlouhodobý finanční majetek celkem 0
Cizí zdroje celkem 16 000 Kč
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0
Rezervy celkem 0
Krátkodobý majetek celkem 11 000 Kč
Dlouhodobé závazky celkem 0
Zásoby celkem 0
Krátkodobé závazky celkem 16 000 Kč
Pohledávky celkem 0
Jiná pasiva celkem 0
Krátkodobý finanční majetek celkem 0

Jiná aktiva celkem 0

Aktiva celkem 11 000 Kč
Pasiva celkem 11 000 Kč

Kontaktní údaje

KVH 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s.
Tatarkova 730
Praha 4 – Háje
149 00

Mgr. Filip Procházka
Předseda KVH 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s.

Web: www.276.cz
Email: filip@276.cz
Facebook: https://www.facebook.com/KVH276/

Další kontakty:
Web: www.wingsinexile.co.uk
Web: http://jezdci.valka.cz
Facebook: Filip Walker Wellington
Skype: eurbattlefield