Martlesham Hearth, Suffolk

Název: Martlesham Hearth, Suffolk

Umístěné jednotky: 310. stíhací peruť, 312. stíhací peruť

Lokace: nachází se u obce Woodbridge

Doprava:

Historie:

Současný stav: Průmyslový a obytný satelitní areál města Ipswich. Čtyři předválečné hangáry a budovy jsou využity pro lehký průmysl a jako sklady. Nedaleko na původním RAF shromaždišti byl vztyčen památník, věnovaný příslušníkům 356 stíhací skupiny. V bývalé kontrolní věž je muzeum a škola.

Odkazy: