Karel Pošta, DFC, pilot 312. čs. stíhací perutě, RAF/Karel Pošta DFC, pilot, 312 Fighter Squadron RAF

Karel Pošta, DFC, pilot 312. čs. stíhací perutě, RAF
Karel Pošta DFC, pilot, 312 Fighter Squadron RAF

Narodil se 29. 9. 1914 v Plzni Karlu Poštovi z Kročehlav, škodováckému dělníkovi a Marii, rozené Tumpachové z Mirošova. Měl ještě dva sourozence, Marii a Alžbětu. Jeho rodiče bydleli v Emilově ulici č. 44. Po měšťance vychodil tři roky odborné pokračovací školy a vyučil se mechanikem. Létat začal v Západočeském aeroklubu, pokračoval v letech 1933 – 1935 ve Škole pro odborný dorost letectva v Prostějově, a kde získal pilotní výcvik. Vojenskou prezenční službu absolvoval u Leteckého pluku l. S ním prodělal i mobilizaci. Do odboje odešel v květnu nebo červnu přes Polsko. Ve Francii byl přeškolen na francouzskou techniku a od května 1940 se s 4. escadrille Groupe de Chasse II/4 zapojil do bojů. Za více než 30 hodin, které s ní nalétal, sestřelil dva letouny ve spolupráci. Po pádu Francie odletěl do Afriky a zní odplul do Velké Británie. V srpnu 1940 byl přijat do RAF a v září 1940 se stal příslušníkem 312. československé stíhací perutě, ve které strávil celou válku. 21. 9. 1942 se v Plymouth oženil s Gladys Idou Cashmore. První turnus dokončil v březnu 1943 a byl určen k přelétávání letadel k jednotkám, v rámci přestávky absolvoval i kurs pilotování nepřátelských letadel. Po třech měsících se vrátil ke své peruti. V listopadu 1944 se stal, i po absolvování příslušného kursu, velitelem letky A. Operační činnost ukončil v únoru 1945. Pak až do května 1945 působil u jednotky zkoušející technické novinky letounů spitfire, v červnu 1945 se vrací ke své 312. peruti a s ní do vlasti. Následně pak sloužil jako velitel letky Leteckého pluku 4 a postupně velel několika školním letkám. To až do února 1948. V dubnu byl odeslán na dovolenou, v květnu degradován na vojína a prohlášen za zběha a v červenci odeslán na „dovolenou s čekaným“. S ohledem na celkovou atmosféru poslal svou anglickou manželku a dceru do Velké Británie, a pak ilegálně odešel za nimi. Ve Velké Británii pak vstoupil opět do RAF. V roce 1958, po ukončení závazku, odchází do civilu, ale umírá mu žena. Později se opět žení, a to s válečnou vdovou po svém kamarádovi. V městě Kingskerwel otvírá hostinec Sedm hvězd (Seven Stars), ale 8. 1. 1961 umírá na infarkt při jedné ze svých obchodních cest.
V průběhu druhé světové války se podílel na obrané Britských ostrovů, ofenzivních náletech na okupovanou Evropu, kryl operace Overlord, Market-Garden i bombardéry mířící nad Německo. Sestřelil za tu dobu jedno letadlo ve spolupráci a dvě nepřátelská poškodil.
V návrhu n z 27. 7. 1944 a udělení DFC se píše: „Excelentní stíhací pilot, který v několika případech vedl letku. Jeho dychtivost létat operačně stejně jako jeho zručnost dávají ostatním pilotům příklad po čtyři roky, …Jeho nadšení a agresivní duch, které prokázal při střemhlavém bombardování, potvrzuje skutečnost, že by zničil více nepřátel, kdyby k tomu měl příležitost. Toto vyznamenání silně doporučuji“.
Celkem pětkrát obdržel Československý válečný kříž, třikrát Československou medaili Za chrabrost, dále Československou medaili Za zásluhy I. st., Pamětní medaili čs. zahraniční armády (se štítky F a VB)., Croix de Guerre, DFC, The 1939-1945 Star with Battle of Britain Clasp, Air Crew Europe Star with France Germany Clasp, Atlantic Star, Defence Medal a War Medal.
Jedno z Poštových letadel létá i dnes.

He was born on 29 September 1914 in Pilsen, to Karl Pošt, a Škoda worker and Maria Pošt (maiden name Tumpachová) of Mirošov. He completed vocational training as a mechanic. He started flying in the West Bohemian Aeroclub, he continued at the Junior Air Force School in Prostějov. He completed his military attendance service with the Aviation Regiment l, with which he also underwent mobilization. He set off to join the resistance through Poland. In France, from May, 1940, he joined the fighting with the 4th Escadrille Groupe de Chasse II / 4 fighter squadron. There, he shot down two aircraft in cooperation. In September 1940 he became a member of the No. 312 (Czechoslovak) RAF fighter squadron. On 21 September 1942, he married Gladys Idou Cashmore in Plymouth. In November of 1944 he became commander of Squadron A. He concluded with operations in February 1945 with a score of 3 aircraft in cooperation, 2 damaged. In Czechoslovakia he was the flight commander of the Aviation Regiment 4 and several school squadrons over time. In 1948, he was discharged from the Air Force. He sent his wife and daughter to Great Britain, later joining them. He re-entered the RAF there. After leaving the army he was widowed, but married again later. In the town of Kingskerwel, he opened the Seven Stars Inn. On 8 January 1961 he died of a heart attack.