Jindřich Zářecký, letec 310. a 312. čs. stíhacích perutí RAF/Jindřich Zářecký, airmen, 310 and 312 Fighter Squadrons RAF

Jindřich Zářecký, letec 310. a 312. čs. stíhacích perutí RAF

Jindřich Zářecký, airmen, 310 and 312 Fighter Squadrons RAF

Narodil se 6. 8. 1918 Františkovi Zářeckému, staničnímu mistru a Anně Zuzaně rozené Ertlové ve Slévárenské ulici 1464 v Plzni. Měl ještě bratra a dvě sestry. Po obecné škole a měšťance chodil tři roky do odborné školy pokračovací, kde se vyučil mechanikem. Byl členem Západočeského aeroklubu, ale před válkou stihl absolvovat jen několik školních letů. Archivy ho znají i jako rošťáka. Jednak byl vyšetřován, že zhasínal plynové lampy, jednak proto, že se na zábavě opil a tropil výtržnosti. Dokumenty popisují i jednu jeho nehodu na motocyklu, která naštěstí neměla ani zdravotní, ani právní následky. Do exilu odešel 28. 5. 1939. V té době byl už ale doma prohlášený za nezvěstného a bylo po něm vyhlášeno pátrání. Ve Francii byl stejně, jako jeho kolegové nějaký čas v Cizinecké legii, až byl zařazen do Letecké skupiny v Agde. Po pádu Francie i on odplouvá do Velké Británie. V červenci 1940 je přijat do RAF a následně přemístěn k 310. peruti, kde pracuje jako mechanik. Po dvou letech je odeslán k pilotnímu výcviku, který se částečně uskutečnil v zámoří. Tam je hodnocen jako Podprůměrný žák, šťastný temperament, svědomitý, samostatná osobnost, průměrný pilot, ale necitlivý. 8. 6. 1944 se stává pilotem u 312. československé stíhací perutě, se kterou se vrátil do vlasti. Z vojenské služby je propuštěn 2. 3. 1946. O tři roky později s manželkou a svým synem odešli před komunistickým terorem zpátky do Velké Británie. Jindřich Zářecký se pak vrátil i do RAF. Zahynul při letecké havárii 5. 3. 1957 jako příslušník 53. perutě.

Byl vyznamenán Čs. válečným křížem 1939, Čs. medailí Za chrabrost, Československou vojenskou pamětní medailí.

He was born on 6 August 1918 to František Zářecký, the station master, and Anna Zuzana, (maiden name Ertlová), on Slévárenská Street 1464 in Pilsen. He completed vocational training as a mechanic. He was a member of the West Bohemian Aeroclub, but before the war he managed to go on only a few school flights. In France he spent some time in the Foreign Legion, like his colleagues, when he was enlisted in the Agde Air group. After the fall of France he sailed to the United Kingdom. In July 1940, he was taken into the RAF and subsequently relocated as a mechanic to the No. 310 squadron. After two years he left for pilot training and on 6 June1944 he became a pilot at the No. 312 (Czechoslovak) fighter squadron. He was released from military service on 2 March 1946. Three years later, he and his wife and son returned to Great Britain, and he himself to the RAF. He died in a plane crash on 5 March 1957 as a member of the No. 53 squadron.