North Weald, Hertfordshire

Název: North Weald, Hertfordshire

Umístěné jednotky: 310. stíhací peuť, 312. stíhací peruť, 313. stíhací peruť

Lokace:

Doprava:

Historie:

Současný stav: Sídlí zde North Weald Airfield Museum. Nacházejí se zde letištní objekty z různcých dob jeho historie. U hlavní brány na letiště se nachází památník připomínající památku Norů, sloužících na tomto letišti.

Odkazy: