Skeabrae, Orkney Isles

Název: Skeabrae, Orkney Isles

Umístěné jednotky: 312. stíhací peruť, 313. stíhací peruť

Lokace:

Doprava:

Historie:

Současný stav:

Odkazy: http://www.crashsiteorkney.com/page8.htm