Českoslovenští letci v RAF – mezinárodní putovní výstava – Czechoslovaks in the RAF – international travelling exhibition

Dear visitors,
this part of our web is dedicated to international travelling exhibition dedicated to Czechoslovak airmen in the RAF, which could be seen and ordered by you too.

Vážení návštěvníci,
tato část webu je věnována mezinárodní putovní výstavě o čs. perutích v RAF, kterou můžete vidět či objednat si i Vy.

This exhibition was presented in the United Kingdom from May 2015 and has been visited by 30 000 visitors till end of its first journey in October 2015. Other 30 000 people seen second copy of this exhibition what was exhibit in the Czech Republic.

Byla připravena na rok 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF a od kvěnta do října ji ve Velké Briánii vidělo cca 30 000 návštěvníků. Dalších 30 000 ji vidělo v České republice.

It beginning with reference to the training of future airmen, which took place in the 1930′s; the Munich treaty; hazardous escapes across the border; battles in Poland and France; escapes through the Middle-East; the defence of Tobruk and internment in Russian concentrations camps, through active service in Czechoslovak squadrons – 310, 311, 312 and 313 and 68 and the airmen’s return home and subsequent persecution by the communist regime.

Výstava postihuje období od 30. let 20. století, doby počátku výcviku budoucích příslušníků RAF, Mnichovské dohody, nebezpečné útěky do zahraničí, boje v Polsku a Francii, cestu do exilu přes Střední Východ a obranu Tobruku, věznění v ruských koncentračních táborech. Obsahuje informace o bojích v rámci RAF – 68., 310., 311., 312. a 313. peruti, poválečném návratu do vlasti a komunistické perzekuci. Výstavu uzavírá zmínka o dnešním znovupřipomínání Československých letců v RAF.

This exhibition is project of our living history group KVH 276th Sqdn. (reenacted) RAF and its founder Filip Procházka.

Tato výstava je projektem Klubu vojenské historie 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z.s.

Českoslovenští letci v RAF – popis výstavy a technická data
Czechoslovak airmen in the RAF – description and technical data

1 Předválečné Československo
Pre-war Czechoslovakia faces Nazism, Treaty of Munich and its consequences: The Threat of Nazism, the campaign One Thousand pilots for the Republic, Frontier Fortifications, Annexation of the country’s borders.

2 odchody přes Polsko
Leaving for abroad, participation on war operations: Poland.

3 Odchody do zahraničí – Rusko a Francie
Leaving for abroad, participation on war operations: France, USSR.

4 Odchody do zahraničí – Střední Východ
Leaving for abroad, participation on war operations: Middle East and battle of Tobruk.

5 Československé perutě – 68, 310
Czechoslovak Squadrons – 68 Night Fighter Squadron (Czechoslovak flight), 310 Fighter Squadron.

6 Československé perutě 312, 313
Czechoslovak Squadrons 312 Fighter Squadron, 313 Fighter Squadron.

7 311. čs. bombardovací peruť
Czechoslovak Squadrons – 311 Bomber Squadron.

8 WAAF

9 Josef Horák a Josef Stříbrný
Tragedy of Lidice village – RAF airmen Josef Horák a Josef Stříbrný.

10 Portréry některých čs. letců v RAF
Destiny of Czechoslovak airmen – few portraits portraits of the few (not only).

11 Portréry některých čs. letců v RAF
Destiny of Czechoslovak airmen – few portraits portraits of the few (not only).

12 Portréry některých čs. letců v RAF
Destiny of Czechoslovak airmen – few portraits portraits of the few (not only).

13 Poválečný návrat a komunistická perzekuce
Return to the republic and the persecution after the war, new live abroad, return to the republic, gradual change of the situation and the year 1948, Lawsuits with RAF pilots, dismissals, imprisonment and executions.

14 Oběti komunistické perzekuce
Destiny of victims of communism – some life stories of former RAF members.

15 Rehabilitace a dnešní znovupřipomínání
Rehabilitation and commemorating our pilots today – films and clubs of military history, books, years 1968 and 1989 and the popularity of our pilots after 1989.

16 Rehabilitace a dnešní znovupřipomínání
Rehabilitation and commemorating our pilots today – films and clubs of military history, books, years 1968 and 1989 and the popularity of our pilots after 1989.

17 KVH 276th Sqdn (reenacted) RAF, z.s.
Presentation of author of this exhibition Living history group KVH 276th Sqdn. (reenacted) RAF

18 Sponzoři a podporovatelé
Partners and sponzors.

Fotografie výstavy v předchozích instalacích zde. Pictures of the exhibition made in previous locations are here.

Každý z roll upů váží 4,5 kg a měří cca 85 cm x 200 cm. Je zabalen v přepravní tašce, ty následně v krabici. Každé čtyři, respektive tři krabice jsou umístěné ve větší krabici. Velkých krabic je tedy pět, respektive šest. (Tuto výstavu máme k dispozici ve dvou samostojných vyhotoveních a ještě v jedné sérii na samostatných plakátech).

Exhibition is on 18 roll ups. They are delivered in 5 boxes. Every box is near 25 kg heavy. Other dimensions are for request. (It is not difficult put whole exhibition to (boot of) your car). It is very easy to errect it. Eevery panel is 85 cm wide and 200 cm tall.

Každý, kdo si tuto výstavu zapůjčí, je poinnen ji vrátit v takovém stavu, v jakém si ji zapůjčil, a to včetně papírových krabic, ve kterých je přepravována. Každou z těchto krabic, malou i velkou, před odesláním pečlivě zalepí.

Při instalaci je povinnen respektovat návod na instalaci. Ta trvá cca 30 minut – 1 hodinu.

Každá zápůjčka je podmíněna uzavřením smlouvy o zápůjčce a případně složením zálohy. Každý, kdo si výstavu zapůjčí, se zavazuje k okamžité náhradě škody, bude-li zjištěna.

Máte-li k výstavě dotazy či si ji chcete objednat, volejte na číslo 777 220 517 (Filip Procházka) nebo pište na filip@email.cz.

Tuto panelovou výstavu můžeme doplnit ukázkou 3D vybavení letců RAF.