VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zprávy
KVH 276th Sqdn (reenacted) RAF, z.s.

 

Pro Vaši lepší informovanost o našich aktivitách jsme se rozhodli zveřejňovat naše výroční zprávy.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2016

KVH 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s.

Výroční zpráva za rok 2016

WWW.276.cz

Obsah:

Úvod
Přehled akcí v roce 2016
Zhodnocení roku 2016
Plány na rok 2017 a 2018
Finance

Úvod

KVH 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s. je nejstarším klubem vojenské historie zaměřeným pouze na prezentaci příslušníků a příslušnic RAF a WAAF ve Střední Evropě.

Zaregistrováni na Ministerstvu vnitra ČR jsme byli 8. 3. 2007.

Hlavní náplní našeho klubu vojenské historie je připomenutí služby Čechoslováků v RAF a WAAF formou (spolu)pořádání výstav, pietních aktů, realizací filmů, pamětních desek a památníků, realizací besed, aktivně se účastníme leteckých dnů.

Těmto aktivitám se věnujeme jak z našeho podnětu, tak na pozvání. Již několikrát jsme byli spoluautory/garanty slavnostních ceremoniálů.

Přehled akcí v roce 2016

I v roce 2016 jsme se zúčastnili nemalého množství aktivit, ať už jako spolupořadatelé, účastníci či realizátoři vzpomínkových akcí. Rovněž jsme se vrátili do Velké Británie, kde chceme ve vzpomínkových aktivitách pokračovat i v dalších letech.

Od 5. 1. do 24. 3. 2016 – Podřipské muzeum, Roudnice nad Labem. Výstava o čas. letcích v RAF.
Zapůjčení putovní výstavy o čs. letcích v RAF.

9. 1. 2016 – Vlkoš – pojmenování místní MŠ a ZŠ po MUDr. Karlu Macháčkovi, RAF.
Účast na pietním aktu, expozice vybavení RAF.

19. 1. 2016, Praha – Přednáška pro Odbornou společnost leteckou.
Přednáška o Nebeských jezdcích.

18. 3. 2016 – Olomouc, Bělkovice – Lašťany – 100. výročí Josefa Brykse, RAF
Účast na pietních aktech.

2. 4. 2016 – Turnov, zimní stadion Ludvíka Koška – odhalení pamětní desky místnímu rodákovi, Ladislavu Koškovi, pilotovi RAF
Účast na pietním aktu, expozice vybavení RAF, předávání cen v hokejovém turnaji.

6. 4. – 29. 4. 2016 – Krajský úřad Zlínského kraje, Zlín – výstava o čs. letcích v RAF
Zapůjčení putovní výstavy o čs. letcích v RAF.

23. 4. 2016 – Křinec, zámek – vzpomínka na křinecké rodáky, vojáky druhé světové války Naše výstava o čs. perutích v RAF.

2. 5. 2016 – Olomouc – přednášky k výročí 313. čs. stíhací perutě RAF.
Přednáška o vybavení čs. letců RAF.

14. 5. 2016 – Hrochův Týnec – 100. výročí narození Františka Bulise a Ladislava Zadrobílka
Účast na pietním aktu, expozice vybavení RAF, výstava o čs. perutích v RAF.

28. 5. 2016 – Pardubice – Aviatická pouť – Branně vědomostní soutěž Nebeští jezdci
Expozice vybavení příslušníků RAF, vědomostní stanoviště s tematikou RAF.

10. 6. 2016 – Catterick, Velká Británie – Odhalení pamětní desky čs. letcům RAF, vzpomínka na Josefa Gutvalda.
Úspěšná realizace pamětní desky čs. letcům RAF, kteří sloužili na letišti Catterick a vzpomínky na Josefa Gutvalda, zde padlého pilota 313. čs. stíhací perutě.

4. – 10. 7. 2016 – Velká Británie – Vzpomínková cesta.
Připravili jsme o zájemce o historii vzpomínkovou cestu po jihu Velké Británie.

9. 7. 2016 – Imperial War Museum, Duxford, Flying Legends
Účast na leteckém dni – připomínání čs. letců v RAF.

10. 7. – 30. 10. 2016 – muzeum, Friends of New Forerrest Association, Bransgore.
Putovní výstava o čs. letcích v RAF.

23. 7. 2016 – Lubenec – Vzpomínka na Ondřeje Šambergera.
Účast na pietním aktu.

21. 8. 2016 – Bratčice – Vzpomínka na Vildu Jakše.
Účast na pietním aktu, výstava o čs. letcích v RAF a vybavení čs. letců RAF.

27. 8. 2016 – Jindřichův Hradec – Setkání čs. letců RAF a bývalých letců.
Účast na pietním aktu.

2. 9. 2016 – Mnichovo Hradiště – Vzpomínka na Karla Stanislava Ottu, palubního střelce RAF – odhalení pamětní desky, výstava.
Realizace pamětní desky, výstava o čs. letcích RAF, expozice vybavení RAF, výstava o K. S. Ottovi, přednášky pro školy

15. 9. 2016 – RAF Manston Spitfire & Hurricane Memorial Museum, Manston Velká Británie – odhalení pamětní desky čs. letcům.
Realizace pamětní desky čs. letcům, kteří se z Manstonu vrátili do osvobozené vlasti a přes něj utekli z komunistického Československa.

1. 10. 2016 – Náměšť – Den otevřených dveřích na letecké základně.
Výstava o čs. letcích RAF, prezentace vybavení RAF.

2. 10. 2016 – Blažovice – Vzpomínka na gen. Stanislava Hlučku.
Výstava o čs. letcích v RAF, prezentace vybavení RAF.

10. 11. 2016 – Praha – Křest knihy Letec Otto Hanzlíček.
Účast na křtu.

11. 11. 2016 – Praha – Den válečných veteránů.
Výstava o Nebeských jezdcích – prezentace zrekonstruované výstavy.

14. 11. – 12. 12. 2016 – radnice MČ Praha 2 – výstava Nebeští jezdci.
Výstava Nebeští jezdci v prostorách radnice městské části Prahy 2.

15. 12. 2016 – 31. 12. 2016 (a dále do roku 2017) – Městský úřad Klecany – výstava Nebeští jezdci.
Zapůjčení putovní výstavy Nebeští jezdci – realizace akce Setkání Nebeských jezdců, vernisáž výstavy.

6. 12. 2016 – Praha, Podskalská 3 – odhalení pamětní desky Joy Kadečkové, bývalé příslušnice WAAF.
Iniciace pamětní desky, spolupráce na realizaci, účast na pietním aktu.

17. 12. 2016. Kryt Folimanka – otevřený kryt.
Výstava o čs. letcích RAF.

Zhodnocení roku 2016

V zákonem stanovené lhůtě se z našeho občanského sdružení stal zapsaný spolek.

I v roce 2016 jsme pokračovali ve spolupráci na některých tradičních akcích – soutěž pro děti v rámci ČsOL na Aviatické pouti, vzpomínka na Vildu Jakše v Bratčicích, ale i na nově odhalených pamětních deskách, křtech či dalších aktech.

Navázali jsme na putování výstavy o čs. letcích v RAF tak, že jsme ve dvou místech, kde byla v loňském roce prezentována, odhalili dvě pamětní desky našim letcům. Kromě toho v Cattericku projevili zájem o letáky s životopisem Josefa Gutvalda, rodáka z Třešťě a stíhacího pilota 313. čs. stíhací perutě, který je tam pohřben, respektive o informační ceduli o našich letcích v RAF. Kromě toho jsme zapůjčili naši výstavu o čs. letcích v RAF do muzea, které sídlí nedaleko někdejší základy 311. čs. bombardovací perutě Beaulieu. A na závěr jsme byli poprvé pozváni na jeden z nejlepších historických leteckých dnů na světě, Flying Legends v Imperial Museum Duxford, abychom tam připomněli naše letce.

Podařilo se nám iniciovat či realizovat pamětních desek v ČR, a to Joy Kadečkové a Karlu Stanislavu Ottovi.

Rovněž jsme zrekonstruovali výstavu o Nebeských jezdcích, která byla při předchozím zapůjčení zničena a která je nyní také k dispozici zájemcům.

Díky výše zmíněné výstavě jsme také pokračovali v dříve započaté úspěšné spolupráci s městskou částí Praha 2, která se mimo jiné projevila zapůjčením výstavy o čs. letcích RAF do krytu Folimanka na prosincový den otevřených dveří a zájmem o její trvalou instalaci zde.

Rovněž jsme oprášili spolupráci s letci náměšťské základny.

Díky loni spuštěnému webu www.wingsinexile.co.uk jsme v kontaktu s příbuznými několika čs. letci v RAF či příslušnicemi WAAF.

Plány na rok 2017 a 2018

Protože výroční zpráva bude zveřejněna cca v polovině roku 2017 a i proto, že rok 2018, jako rok 100. výročí založení ČSR je velmi významný, uvádím zde některé plány na oba tyto roky.

V rámci výstavy Nebeští jezdci v Klecanech, která bude pokračovat do roku 2017 bychom rádi uspořádali setkání tvůrců a aktérů tohoto filmu. Rádi bychom na něj pozvali i Winstona Chrislocka, který žije v USA a ve filmu hrál radistu Tomíka. Když se to nepovede při vernisáži, chceme uspořádat besedu o něco později. Rádi bychom, aby tato výstava putovala po republice – v roce 2017 si připomeneme 95. výročí narození a 30. výročí úmrtí autora knihy Richarda Husmanna. Toho připomene i na Moravě díky spolupráci s organizací sdružující studenty historie.

Rovněž chceme, aby aspoň po ČR putovala výstava o čs. perutích v RAF.

Dalším naším plánem je pořídit si dobový stan, ve kterém by vždy jedna z těchto výstav mohla být vystavena v místech, kde organizátoři nedisponují vhodnými prostorami.

Jedním z výsledků je i dar části pozůstalosti po Miroslavu Petrovi, pilotovi od 310. čs. stíhací perutě. I kvůli tomuto daru bychom mu rádi odhalili pamětní desku v jeho rodné Plzni.

Díky pozvání kamarádů z Velké Británie se v roce 2017 vrátíme na letecký den Flying Legends do Velké Británie.

Pro rok 2018 bychom rádi vrátili výstavu o čs. letcích v RAF do Velké Británie. V tomto roce bude vzpomínat i na i 100. výročí založení RAF a 100. výročí založení československého letectva. Rozhodně se tam, opět do Duxfordu, vrátíme my.

V tomto roce bychom také chtěli zahájit náš nový projekt, a to letáky s životopisy čs. letců/vojáků RAF pohřbených na tom kterém hřbitově ve Velké Británii. Z náhrobního kamene nelze vyčíst podobu a osud tam pohřbeného člověka a proto bychom chtěli místním ukázat nejen jeho tvář, ale popsat i předválečné osudy a důvod, proč padl. Portréty konkrétních letců, případně vojáků, budou doplněny univerzální částí o čs. odboji v zahraničí.

Jsme připraveni vypomoci s pomocí či realizací různých pietních aktů či vzpomínkových aktivit ke 100. výročí Československa či československého letectva.

Finance

Výkaz zisků a ztrát 31. 12. 2016
Náklady
Výnosy
Spotřebované nákupy a nakupované služby 177 000 Kč
Provozní dotace 51 000 Kč
Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace 0
Přijaté příspěvky 15 000 Kč
Osobní náklady 0
Tržby za vlastní výkony a za zboží 17 000 Kč
Daně a poplatky0
Ostatní výnosy 0
Ostatní náklady 0
Tržby z prodeje majetku 0
Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných položek 0

Poskytnuté příspěvky0

Daň z příjmů0

Náklady celkem 177 000 Kč
Výnosy celkem 83 000 Kč
Hospodářský výsledek před zdaněním – 94 000 Kč

Finanční rozvaha

Aktiva
Pasiva
Dlouhodobý majetek celkem 0
Vlastní zdroje celkem – 5 000 Kč
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 0
Jmění celkem 0
Dlouhodobý hmotný majetek celkem 0
Výsledek hospodaření celkem – 5 000 Kč
Dlouhodobý finanční majetek celkem 0
Cizí zdroje celkem 16 000 Kč
Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 0
Rezervy celkem 0
Krátkodobý majetek celkem 11 000 Kč
Dlouhodobé závazky celkem 0
Zásoby celkem 0
Krátkodobé závazky celkem 16 000 Kč
Pohledávky celkem 0
Jiná pasiva celkem 0
Krátkodobý finanční majetek celkem 0

Jiná aktiva celkem 0

Aktiva celkem 11 000 Kč
Pasiva celkem 11 000 Kč

Kontaktní údaje

KVH 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s.
Tatarkova 730
Praha 4 – Háje
149 00

Mgr. Filip Procházka
Předseda KVH 276th Sqdn. (reenacted) RAF, z. s.

Web: www.276.cz
Email: filip@276.cz
Facebook: https://www.facebook.com/KVH276/

Další kontakty:
Web: www.wingsinexile.co.uk
Web: http://jezdci.valka.cz
Facebook: Filip Walker Wellington
Skype: eurbattlefield

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

KVH 276th Sqdn (reenacted) RAF

Výroční zpráva za rok 2015

WWW.276.cz

Obsah:

Úvod
Přehled akcí v roce 2015
Zhodnocení roku 2015
Plány na rok 2016
Finance

Úvod

KVH 276th Sqdn (reenacted) RAF je nejstarším klubem vojenské historie zaměřeným pouze na prezentaci příslušníků a příslušnic RAF a WAAF ve Střední Evropě.

Zaregistrováni na Ministerstvu vnitra ČR jsme byli 8. 3. 2007.

Hlavní náplní našeho klubu vojenské historie je připomenutí služby Čechoslováků v RAF a WAAF formou (spolu)pořádání výstav, pietních aktů, realizací filmů, pamětních desek a památníků, realizací besed, aktivně se účastníme leteckých dnů.

Těmto aktivitám se věnujeme jak z našeho podnětu, tak na pozvání. Již několikrát jsme byli spoluautory/garanty slavnostních ceremoniálů.

Přehled akcí v roce 2015

Rok 2015 byl i díky mezinárodní putovní výstavě k 75. výročí vzniku většiny československých perutí v RAF nejnáročnějším rokem naší činnosti, co do množství a věřím že i kvality aktivit.

Účastnili jsme se, popřípadě jsme realizovali a spolupořádali níže uvedené akce:

7. 3. 2013 – Vzpomínka na letce USAAF, Lány – Víska
Účast na pietním aktu, expozice vybavení RAF.

4. 4. 2015 – Zahájení sezóny ve vojenském muzeu Zdice
Expozice vybavení RAF.

30. 4. – 10. 5. 2015 – První prezentace mezinárodní putovní výstavy k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. KD Peklo, Slavnosti svobody, Plzeň.
V rámci Slavností svobody – oslav osvobození Plzně a konce Druhé světové války v Evropě byla zahájena česká část mezinárodní putovní výstavy k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF.

4. 5. 2015 – Beseda o filmu Nebeští jezdci, Městská knihovna Praha
Akce pořádaná naším KVH ve spolupráci s Městskou knihovnou Praha. Beseda s herci filmu Nebeští jezdci se konala jako součást akcí k výročí konce Druhé světové války v Evropě.

4. 5. 2015 – Výstava Na Prahu svobody. Vítězství 1945. Sídlo Akademie věd ČR, Praha.
Spolupráce s Akademií věd ČR, na výstavu jsme zapůjčili jeden z našich exponátů. Výstava byla součástí akcí k výročí konce Druhé světové války v Evropě.

5. 5. 2015 – Koncert k výročí Konce druhé světové války v Evropě. Praha, Kongresové centrum.
Spolupráce s Generálním štábem AČR. Na tento koncert jsme zapůjčili uniformu palubního střelce RAF pro pana Jiřího Suchého.

6. 5. 2015 – 14. 5. 2015 – Zahájení mezinárodní putovní výstavy k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. East Wretham, Velká Británie.
Zahájení výše zmíněné výstavy ve Velké Británii. Pietní akt na hřbitově St Ethelbert.

23. 5. 2015 – Den otevřených dveří. 21. základna taktického letectva Čáslav.
Prezentace mezinárodní putovní výstavy ke vzniku většiny československých perutí v RAF.

1. – 4. 6. 2015 – Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. Catterick, Velká Británie.
Druhá etapa této výstavy ve Velké Británii. Pietní akt na hřbitově v Cattericku.

6. a 7. 6. 2015 – Aviatická pouť. Pardubice.
Ve spolupráci s Československou obcí legionářskou jsme pořádali soutěž pro děti „Nebeští jezdci“ o cenu Josefa Františka a Karla Kneifla.

13. 6. – 5. 8. 2015 – Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. Letecké muzeum Kbely, Praha

13. 6. 2015 – Letecký den Kbely. Letiště Kbely, Praha.
Výstava vybavení čs. příslušníků RAF.

13. 6. 2015 – Muzejní noc, Letecké muzeum Kbely, Praha.
Výstava vybavení čs. příslušníků RAF.

26. 6. – 2. 7. 2015 – Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. Velvyslanectví ČR, Londýn.
Třetí etapa výše zmíněné výstavy. Rovněž se konaly dva pietní akty – na ústředním hřbitově čs. letců v RAF v Brookwoodu a u Royal Air Force Memorial v Runnymede.

1. – 9. 7. 2015 – Vzpomínková pouť do Velké Británie.
Díky tehdejšímu působení předsedy našeho KVH jako tajemníka ČsOL jsme zrealizovali vzpomínkovou cestu do Velké Británie pro členy ČsOL. Hlavním jejím bodem byla návštěva Cholmondeley a vzpomínka na 75. výročí příchodu československých vojáků do Velké Británie, nicméně cestou jsme navštívili několik hrobů našich zahraničních vojáků – letců i příslušníků pozemních jednotek.

10. 7. 2015 – Vzpomínka na 75. výročí Bitvy o Británii. Praha.
Díky tehdejšímu působení předsedy našeho KVH jako tajemníka ČsOL jsme uskutečnili sérii vzpomínkových akcí k výročí Bitvy o Británii, a to v den tohoto výročí. Prvním bodem bylo slavnostní setkání válečných veteránů, členů ČsOL s představiteli Ministerstva obrany ČR a ústavními činiteli ČR, následovaly pietní akty na Náměstí Svobody, na Klárově u Okřídleného lva, u pamětní desky věnované generálu Karlu Janouškovi a u hrobu československých letců v Praze – Olšanech.

23. 7. – 5. 8. 2015 – Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. Muzeum Tain in Time, Tain, Velká Británie.
Další etapa výše zmíněné výstavy. Pietní akt u hrobů čs. letců na hřbitově St. Duthuse v Tainu.

10. 8. – 10. 9. 2015 – Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. The Spitfire and Hurricane Memorial Museum, Manston.
Další etapa výše zmíněné výstavy.

12. 8. – 2015 – Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. Moravské zemské muzeum. Brno.
Další česká etapa výše zmíněné výstavy.

12. 9. 2015 – Prezentace čs. letců v RAF. The RAF Museum, Londýn, Velká Británie.
Prezentace čs. letců v RAF a mezinárodní putovní výstavy k založení čs. perutí v RAF.

15. 9. – 31. 10. 2015 – Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. International Airport Exeter. Exeter, Velká Británie.

16. 9. 2015 – Vzpomínka na rodáky, příslušníky RAF.
V tento den se konalo odhalení pamětních desek tří příslušníků RAF, kteří se narodili v Lounech, a to Bohuslavu Kimličkovi, Miroslavu Vildovi a Jaroslavu Skutilovi. Náš klub vojenské historie držel při slavnostním aktu čestnou stráž, účastnil se křtu publikace o těchto letcích a na dva týdny zapůjčil pro místní informační centrum exponáty pro výstavku, která se tam konala k této události.

19. a 20. 9. 2015 – Dny NATO, Ostrava.
Díky spolupráci s KVV Ostrava jsme se účastnili leteckého dne Dny NATO. Prezentovali jsme část mezinárodní putovní výstavy k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF a vystavovali část našich sbírek – vybavení příslušníků a příslušnic RAF a WAAF.

26. a 27. 9. 2015 – Expo Militaria, Josefov.
Prezentace výstavy k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF a část našich sbírek – vybavení příslušníků a příslušnic RAF a WAAF, beseda o čs. příslušnících v RAF.

28. 9. 2015 – Oslavy 100. výročí narození Josefa Obšila, Pňovice.
Účast na této akci.

6. 10. 2015 – Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. Poslanecká sněmovna, Praha.
Zahájení výše uvedené výstavy.

10. 10. 2015 – Odhalení základního kamene Josefu Horákovi a Josefu Stříbrnému, Lidice.
Byli jsme pozváni na odhalení základního kamene památníku Josefu Horákovi a Josefu Stříbrnému a všem, kteří splnili svou přísahu. Předseda našeho KVH pronesl projev a měli jsme tu možnost poklepat na tento základní kámen.

24. 10. 2015 – Odhalení pamětní desky Josefu Horákovi, Hřebeč.
Čestná stráž při tomto pietním aktu.

25. 10. 2015 – Oslavy 100. výročí narození Jiřího Řezníčka, RAF. Pňovice.
Výstava vybavení čs. příslušníků RAF.

29. 10. – 6. 12. 2015 – Mezinárodní putovní výstava k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF. Muzeum a galerie v Prostějově. Prostějov.
Prezentace této výstavy a ukázka vybavení československých letců RAF a memorabilií s nimi souvisejících.

30. 10. 2015 – Vzpomínka na gen. Karla Janouška. Praha, Šárecký hřbitov.
Pietní akt konaný u příležitosti 122. výročí narození u hrobu generála Karla Janouška. Pořádáno ve spolupráci s ČsOL a Ministerstvem obrany ČR.

20. 11. 2015. – Vzpomínka na Ottu Jebáčka, Kuřim.
Vzpomínka na Ottu Jebáčka a výstava o letcích v RAF se konala v rámci česko-polských dní v Kuřimi. Účastnili jsme se pietního aktu a provázeli výstavou připravenou ve spolupráci s Polským institutem v Praze.

21. 11. 2015 – Vzpomínka na Vildu Jakše. Bratčice.
Vzpomínka na palubního střelce 311. čs. bombardovací perutě Viléma Jakše. Výstava vybavení čs. letců v RAF a prezentace mezinárodní putovní výstavy k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF.

26. 11. 2015 – Prezentace výstavy a mincí České mincovny, beseda s gen. Emilem Bočem, příslušníkem RAF. Muzeum a galerie v Prostějově, Prostějov.
Doprovodná akce

5. 12. 2015 – Den otevřených dveří ZŠ Komenského. Kuřim.
Prezentace mezinárodní putovní výstavy k 75. výročí vzniku většiny čs. perutí v RAF a ukázka vybavení čs. letců v RAF.

Zhodnocení roku 2015

Mezinárodní putovní výstavu ke vzniku čs. perutí v RAF vidělo v ČR i Velké Británii cca 60 000 lidí. Nechyběli mezi nimi příbuzní československých letců, včetně zástupců oficiálních britských institucí.

Její prezentace v Cattericku, Manstonu a Poslanecké sněmovně ČR vyvolala další aktivity, a to (možnou) realizaci pamětních desek. Dne 10. 6. 2016 tak bude odhalena pamětní deska československým letcům, kteří sloužili na letišti v Cattericku, pravděpodobně 7. 8. 2016 pamětní deska československým letcům, kteří sloužili na letišti v Manstonu. V prosinci roku 2016 by mohla být odhalena (bude-li majitel domu souhlasit) pamětní deska příslušnici WAAF Joy Kadečkové Turner.

Z reakcí návštěvníků vernisáže, popřípadě dalších Britů, které jsme potkali, vyplývá zájem o historii našich letců, osudy těch, kteří jsou v tom kterém městě pohřbeni a to otvírá další možnosti spolupráce se zahraničím a možnosti, jakým způsobem tam prezentovat naši historii.

Jedním z výsledků této výstavy je i web www.wingsinexile.co.uk. Díky webu s britskou doménou chceme co nejvíce Britům přiblížit tuto část naší historie. Nyní je na ní její online verze, do budoucna chystáme zveřejnění zajímavých osudů našich letců a další tematické informace.

Výstava ve své online podobě je rovněž prezentována na webu RAF Musea London.

Další aktivity, v roce 2015 zejména vzpomínky na místní rodáky, umožnily jejich sourodákům aspoň malý náhled do podmínek, ve kterých jejich sousedé/letci RAF žili. I z nich vyplynuly další nové kontakty a způsoby spolupráce. Je nám ctí, že se akcí v některých lokalitách účastníme opakovaně – například vzpomínek na Vildu Jakše v Bratčicích.

Plány na rok 2016

Jak jsem se zmínil výše, v roce 2016 budou odhaleny dvě pamětní desky ve Velké Británii.
Chystá se rovněž odhalení dvou pamětních desek v ČR. Jedna z nich bude, v případě souhlasu majitele domu odhalená v Praze, a to ve spolupráci s MČ Praha 2.

Druhá česká pamětní deska, v případě souhlasu památkářů, bude odhalena v létě v Mnichově Hradišti.

Rovněž mezinárodní putovní výstava o vzniku čs. perutí v RAF se vrátí do Velké Británie, a to do New Forest Airfields Education Centre, kde bude vystavena v červenci 2016.

V rámci ČR bude tato výstava prezentována v Muzeu Podřipska, a to od 5. 1. do 24. 3. 2016. Součástí akce bude i vernisáž/přednáška, která se koná 11. 1. 2016. Kromě mezinárodní putovní výstavy zde jsou k vidění i artefakty spojené nejen s našimi letci RAF. Jedná se o jednu z nejrozsáhlejších výstav našeho KVH.

Podruhé v roce 2016 je výstava přístupná 2. 4. v Turnově, na stadionu Ludvíka Koška, a to v rámci vzpomínky na tohoto místního rodáka. Následně si ji budou moci prohlédnout žáci některých turnovských středních škol.

Třetím místem jejího vystavení je sídlo Zlínského kraje. Zde je naplánovaná od 6. 4. do 29. 4.

Počtvrté je výstava k vidění v rámci vzpomínky na rodáky z Hrochova Týnce Františka Bulise a Ladislava Zadrobílka, příslušníky RAF. Ta je opět doplněna artefakty připomínající letce RAF. Vzpomínková akce se koná 14. 5., posléze je přístupná žákům tohoto města.

Další akce jsou v různém stádiu plánování. Jedná se nejen o prezentaci výše zmíněné výstavy, ale i ukázku vybavení letců RAF, přednášky atd.

Náš klub vojenské historie pracuje rovněž na rekonstrukci výstavy o filmu Nebeští jezdci, která vznikla v roce 2004.

Finance

Výkaz zisků a ztrát 31. 12. 2015
Náklady Výnosy
Spotřeba materiálu 130 477,96 Tržby z prodeje služeb 38 590,00
Cestovné 119 629,79 Úroky 14,78
Náklady na reprezentaci 841,30 Přijaté příspěvky 121 537,34
Ostatní služby 192 118,35 Provozní dotace 362 871,00
Ostatní daně a poplatky 2 575,70
Jiné ostatní náklady 2 206,00
Náklady celkem 447 849,10 Výnosy celkem 523 013,12
Hospodářský výsledek před zdaněním 75 164,02

Finanční rozvaha

Aktiva Pasiva
Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Jmění – Vlastní zdroje 13 413,69
Oprávky 0 Hospodářský výsledek – Účet hospodářského výsledku 75 164,02
Dlouhodobý hmotný majetek 0 Hospodářský výsledek – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 13 413,69
Oprávky k 0 Dlouhodobé závazky – Cizí zdroje 10 475,65
Dlouhodobý finanční majetek 0 Krátkodobé závazky – dodavatelé 2 153,50
Zásoby – oběžná aktiva 99 053,36 Krátkodobé závazky – Jiné závazky 8 322,15
Pohledávky 0 Bankovní výpomoci a půjčky 0
Krátkodobý finanční majetek – bankovní účty 99 053,36
Přechodné účty aktivní 0

Aktiva celkem 99 053,36 Pasiva celkem
99 053,36

Kontaktní údaje

Předseda KVH 276th Sqdn (reenacted) RAF
Mgr. Filip Procházka

KVH 276th Sqdn (reenacted) RAF, o.s.
Tatarkova 730
Praha 4 – Háje
149 00

Web: www.276.cz
Email: filip@276.cz
Facebook: https://www.facebook.com/KVH276/

Další kontakty:
Web: www.wingsinexile.co.uk
Facebook: Filip Walker Wellington
Skype: eurbattlefield

Zaujala vás naše činnost?

Podpořte nás, prosím, abychom mohli v našem snažení pokračovat. Děkujeme.

 
 

Novinky

Chystané akce

Napište nám

9 + 2 =