CZECHOSLOVAK WOMEN
IN WOMEN´S AUXILIARY AIR FORCE (WAAF)

CZECHOSLOVAK WOMEN IN WAAF

Women played important part in WW2 as staff of WAAF. Till not far away time were mentions about theirs service very poor. It was changed in 2016, when was issued book A královskou korunu měly, written by Ivan Procházka (Publisher: Ministry of defence of the Czech Republic). He described around 100 Czechoslovak women in WAAF. His book is best source for information about WAAF.

Here you will find mainly list of this women with very basic information. This list is very incomplete now, including British wifes of Czechoslovak soldiers, that it will be added in short future.

Ascherová Jiřina
Jméno:
LACW Jiřina Ascherová, provdaná Tonderová

Číslo:
2130822, WAAF

Zařazení:
radarová operátorka

Datum a místo narození:
15. 10. 1919

Datum a místo úmrtí:

Pohřbena:
Civilní část hřbitova Brookwood.

Poznámky:
Jejím manželem byl Ivo Tonder, stíhací pilot, jeen z těch, kterým se podařilo utéci ze zajateckého tábora Stalag Luft III v Saganu.

Bibliografie:

O Jiřině Ascherové se píše i v této literatuře:

Helmichová, Šárka, ed. Statečné ženy, o kterých se málo ví. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2003. 76 s. ISBN 80-7278-178-2.

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Beníčková Anděla
Jméno:
Anděla Haida Beníčková

Číslo:
2146749, WAAF

Zařazení:
řidič

Datum a místo narození:
8. 11. 1913, Bánov, okres Uherské Hradiště

Bibliografie:

O Anděle Beníčkové se píše i v této literatuře:

Helmichová, Šárka, ed. Statečné ženy, o kterých se málo ví. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2003. 76 s. ISBN 80-7278-178-2.

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Éderová Pavla
Jméno:
Éderová Pavla, provdaná Šamšulová

Číslo:

Zařazení:
kuchařka

Datum a místo narození:
13. 05. 1914

Datum a místo úmrtí:
8. 11. 2000

Pohřbena:

Bibliografie:

O Édérové Pavle se píše i zde:

Helmichová, Šárka, ed. Statečné ženy, o kterých se málo ví. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2003. 76 s. ISBN 80-7278-178-2.

Fischerová Peggy
Jméno:
Peggy Fischerová

Číslo:

Zařazení:

Datum a místo narození:

Datum a místo úmrtí:

Pohřbena:

Bibliografie:

O Peggy Fischerové se píše i v této literatuře:

Bojovali na všech frontách: vzpomínky židovských vojáků a odbojářů z druhé světové války. [Praha]: Magen, 2007. 175 s. ISBN 978-80-254-1271-8.

Grollová Renata
Jméno:
Grollová Renata

Číslo:

Zařazení:
kuchařka, WAAF

Datum a místo narození:

Datum a místo úmrtí:

Pohřbena:

Bibliografie:

O Renatě Grollové se píše i zde:

Helmichová, Šárka, ed. Statečné ženy, o kterých se málo ví. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2003. 76 s. ISBN 80-7278-178-2.

Hrušková Vlastimila
Jméno:
Hrušková Vlastimila

Číslo:
455808

Zařazení:
meteroroložka

Datum a místo narození:
4. 7. 1919, Lomnice nad Popelkou

Datum a místo úmrtí:

Pohřbena:

Bibliografie:

O Vlastimile Hruškové se píše i v této literatuře:

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Kramerová Louise
Jméno:
F/Sgt Luise Kramerová, provdána Lady Abrahams

Číslo:
445254

Zařazení:
meteoroložka, WAAF

Datum a místo narození:
21. 5. 1910, Praha

Datum a místo úmrtí:

Pohřbena:

Bibliografie:

O Louise Kramerové se píše i v této literatuře:

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Netlová Edith
Jméno:
Edith Netlová, provdána Greig, Weitzenová

Číslo:
2062287

Zařazení:
odposlechy protivníka, WAAF

Datum a místo narození:
Drážďany, Německo

Datum a místo úmrtí:
29. 9. 2011, Liberec?

Pohřbena:

Bibliografie:

O Edith Netlové se píše i zde:

Bojovali na všech frontách: vzpomínky židovských vojáků a odbojářů z druhé světové války. [Praha]: Magen, 2007. 175 s. ISBN 978-80-254-1271-8.

Helmichová, Šárka, ed. Statečné ženy, o kterých se málo ví. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2003. 76 s. ISBN 80-7278-178-2.

Medailonek Edith Netlové

Ornsteinová Ruth
Jméno:
Ornsteinová Ruth, provdaná Tosková

Číslo:

Zařazení:
elektrikářka, zpravodajská služba, WAAF

Datum a místo narození:
Přemyšl, Polsko

Datum a místo úmrtí:
28. 8. 2013, Praha

Pohřbena:

Do zahraničí odešla již před válkou, a to se svým otcem. Příslušnicí WAAF se stala již ve svých sedmnácti letech. Nejprve pracovala jako elektrikářka, respektive pomocnice elektrikáře a pak u zpravodajské služby, kdy díky svým znalostem němčiny odposlouchávala německou konverzaci a posléze i vyslýchala německé zajatce. Po válce i ona doplácela na své zapojení do západního odboje. Podařilo se jí aspoň najít místo prodavačky zájezdů v ČEDOku. Po druhé okupaci Československa odešla do zahraničí. Vrátila se do Velké Británie, kde pracovala u BBC.

Bibliografie:

O Ruth Ornsteinové se píše i zde:

Bojovali na všech frontách: vzpomínky židovských vojáků a odbojářů z druhé světové války. [Praha]: Magen, 2007. 175 s. ISBN 978-80-254-1271-8.

V uniformě Women’s Auxiliary Air Force [Ruth Tosková-Ornsteinová] / Josef Imbr – In: Roš chodeš. — 64, 6, (2002), s. 11

Pátečková Betty Irene
Jméno:
A/S/O Fröhlichová Betty Irene, provdána Pátečková, Warden

Číslo:

Zařazení:
tlumočnice, velitelství Londýn, WAAF

Datum a místo narození:
23. 4. 1917, Zábřeh na Moravě

Datum a místo úmrtí:

Pohřbena:

Bibliografie:

O Betty Pátečkové se píše i zde:

Helmichová, Šárka, ed. Statečné ženy, o kterých se málo ví. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2003. 76 s. ISBN 80-7278-178-2.

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Vávrová, Milada. Vojáci v sukních. Jihlava: Milada Vávrová, ©2001. 158 s. ISBN 80-238-8412-3.

Profil Betty Pátečkové

Popelíková Hana
Jméno:
Popelíková Hana

Číslo:

Zařazení:
kuchařka, WAAF

Datum a místo narození:

Datum a místo úmrtí:

Pohřbena:

Bibliografie:

O Haně Popelíkové se píše i zde:

Helmichová, Šárka, ed. Statečné ženy, o kterých se málo ví. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2003. 76 s. ISBN 80-7278-178-2.

Raisezová Suzzi
Jméno:
Raisezová Suzzi

Číslo:

Zařazení:

Datum a místo narození:

Datum a místo úmrtí:

Pohřbena:

Bibliografie:

O Suzzi Raisezové se píše i zde:

Bojovali na všech frontách: vzpomínky židovských vojáků a odbojářů z druhé světové války. [Praha]: Magen, 2007. 175 s. ISBN 978-80-254-1271-8.

Rudingerová Edith
Jméno:
LACW Rudingerová Edith

Číslo:
2117443

Zařazení:
meteoroložka, WAAF

Datum a místo narození:
Vídeň

Datum a místo úmrtí:

Pohřbena:

Bibliografie:

O Edith Rudingerové se píše i v této literatuře:

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Sedláková Edith
Jméno:
LACW Edith Hermanová, provdaná Sedláková

Číslo:
214843

Zařazení:
pozemní personál, 311. československá bombardovací peruť, WAAF

Datum a místo narození:
3. 3. 1926, Plzeň

Datum a místo úmrtí:
5. 10. 1945, Blackbushe

Pohřbena:
Brookwood, civilní část hřbitova, hromadný hrob obětí leteckého neštěstí u Blackbushe.

Bibliografie:

O Edith Sedlákové se píše také v této literatuře:

Helmichová, Šárka, ed. Statečné ženy, o kterých se málo ví. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2003. 76 s. ISBN 80-7278-178-2.

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Schneiderová Margaret
Jméno:
LACW Margaret Schneiderová, provdaná Rytířová

Číslo:
2105166

Zařazení:
elektrikářka, 310. stíhací peruť, WAAF

Datum a místo narození:
23. 12. 1924, Praha

Poznámky:
Čestná občanka obce Zadní Třebaň

Bibliografie:

O Margit Schneiderové, provdané Rytéřové, se píše i zde:

Helmichová, Šárka, ed. Statečné ženy, o kterých se málo ví. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2003. 76 s. ISBN 80-7278-178-2.

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Medailonek Margit Schneiderové, provdané Rytířové

Schulhofová Lucille Malvina
Jméno:
Sgt Schulhofová Lucille Malvina, provdaná Wilsonová

Číslo:
2130870

Zařazení:
písařka, WAAF

Datum a místo narození:
27. 10. 1915

Datum a místo úmrtí:

Pohřbena:

Bibliografie:

O Lucille Malvíně Wilson Schulhof se píše také v této literatuře:

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Skoumalová Shirley Irene
Jméno:
Bright Shirley Irene, provdaná Skoumalová

Číslo:
2134467

Zařazení:
radarová operátorka, WAAF

Datum a místo narození:
13. 1. 1916

Datum a místo úmrtí:

Pohřbena:

Bibliografie:

O Ireně Shirley Skoumalové se píše také v této literatuře:

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Sternová Renee
Jméno:

Číslo:

Zařazení:

Datum a místo narození:

Datum a místo úmrtí:

Pohřbena:

Bibliografie:

Šperková Dolores
Jméno:
F/O Dolores Šperková, provdaná Prchalová

Číslo:
200398

Zařazení:
zpravodajská důstojnice

Datum a místo narození:
17. 9. 1915, Vídeň, Rakousko

Datum a místo úmrtí:
1. 5. 1990, po automobilové nehodě, USA

Pohřbena:

Poznámky:

Dolores Šperková je autorkou těchto knih:

Šperková, Dolores. 1/4 hodiny za mřížemi: veselá reportáž ze smutných míst – českobudějovické věznice. V Čes. Budějovicích: nákl. vl., [1937]. 22, [I] s.

Šperková, Dolores. Život a práce v komisi žen čsl. strany nár.-social. V Praze: Ústřední sekretariát žen čsl. strany nár.-socialistické, 1937. 82 s. Pokyn[y] ústředního sekretariátu žen čsl. strany nár. socialistické; č. 2.

Bibliografie:

O Dolores Šperkové píše i tato literatura:

Helmichová, Šárka, ed. Statečné ženy, o kterých se málo ví. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2003. 76 s. ISBN 80-7278-178-2.

Kudrna, Ladislav. Když nelétali: život našich letců v Polsku, Francii a Británii za 2. světové války. 1. vyd. Praha: Libri, 2003. 254 s. ISBN 80-7277-198-1. (strana 158)

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Vávrová, Milada. Vojáci v sukních. Jihlava: Milada Vávrová, ©2001. 158 s. ISBN 80-238-8412-3.

Veselý, Vlastimil a Veselý, Jaroslav, ed. Ke hvězdám a do mraků: z válečných deníků československého stíhače. 1. vyd. Hradec Králové: Garamon, 2006. 205 s. ISBN 80-86472-26-4. (strana 24)

Šumová Ida Marie
Jméno:
LACW Ida Marie Sudická, provdaná Šumová

Číslo:
2146948

Zařazení:
asistentka meteorologa, 311. československá bombardovací peruť, WAAF

Datum a místo narození:
14. 3. 1916, Ždánice, okres Hodonín

Datum a místo úmrtí:
14. 4. 1992, Teplá

Pohřbena:
Benešov nad Ploučnicí

Byla demobilizována ještě v době Druhé světové války. Po válce se věnovala civilnímu zaměstnání. V 60. letech byla pro své náboženské přesvědčení propuštěna ze školství. Po roce 1989 byla v rámci rehabilitací povýšena do hodnosti major ve výslužbě.

Poznámky: Jejím manželem byl palubní mechanik 311. československé bombardovací perutě F/Sgt Josef Šuma.

Bibliografie:

O Idě Marii Šumové se píše i v této literatuře:

Helmichová, Šárka, ed. Statečné ženy, o kterých se málo ví. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2003. 76 s. ISBN 80-7278-178-2.

Najman, Zdeněk, Rotbauer, Tomáš a Stará, Anna, ed. Českoslovenští letci v RAF: litoměřický region. [Ústí nad Labem]: Severočeská vědecká knihovna, 2010. [84] s. ISBN 978-80-7055-174-5.

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Vávrová, Milada. Vojáci v sukních. Jihlava: Milada Vávrová, ©2001. 158 s. ISBN 80-238-8412-3.

Tesárková Ludmila
Jméno:
ACW1 Tesárková Ludmila, provdaná Mlejnková, Nevečeřalová

Číslo:
2092047

Zařazení:
kuchařka B, WAAF

Datum a místo narození:
14. 12. 1908, Oleško, okres Litoměřice

Datum a místo úmrtí:
14. 4. 1998, Telč

Pohřbena:

Do zahraničí odešla již v roce 1938. V roce 1940 se přihlásila do WAAF. Po roce 1948 byla i ona pronásledována kvůli své účasti na západním odboji. Po skončení druhé světové války působila v různých, převážně potravinářských, profesích.

Bibliografie:

O Ludmile Tesárkové se píše i zde:

Najman, Zdeněk, Rotbauer, Tomáš a Stará, Anna, ed. Českoslovenští letci v RAF: litoměřický region. [Ústí nad Labem]: Severočeská vědecká knihovna, 2010. [84] s. ISBN 978-80-7055-174-5.

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Vávrová, Milada. Vojáci v sukních. Jihlava: Milada Vávrová, ©2001. 158 s. ISBN 80-238-8412-3.

Medailonek Ludmily Tesárkové

Uhlířová Věra Marie
Jméno:
sgt Uhlířová Věra Marie

Číslo:
2133695

Zařazení:
všeobecná služba, Air Ministry, WAAF

Datum a místo narození:
21. 3. 1913, Praha

Datum a místo úmrtí:

Pohřbena:

Bibliografie:

O Věře Marii Uhlířové se píše i v této literatuře:

Helmichová, Šárka, ed. Statečné ženy, o kterých se málo ví. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 2003. 76 s. ISBN 80-7278-178-2.

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Vogelová Hana
Jméno:
LACW1 Hana Fischlová, provdaná Vogelová

Číslo:
2098118

Zařazení:
tlumočnice, 311. peruť, WAAF

Datum a místo narození:
20. 6. 1913, Třebechovice pod Orebem

Datum a místo úmrtí:

Pohřbena:

Bibliografie:

O Haně Vogelové se píše i v této literatuře:

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Weisteinová Alexandra
Jméno:
Weinsteinová Alexandra

Číslo:

Zařazení:

Datum a místo narození:

Datum a místo úmrtí:

Pohřbena:

Bibliografie:

O Weinsteinové Alexandře se píše i v této literatuře:

Bojovali na všech frontách: vzpomínky židovských vojáků a odbojářů z druhé světové války. [Praha]: Magen, 2007. 175 s. ISBN 978-80-254-1271-8.

Vodáková Mariane
Jméno:
Wodáková Mariane

Číslo:
2144008

Zařazení:
meteoroložka, 311. československá bombardovací perut, WAAF

Datum a místo narození:

Datum a místo úmrtí:

Pohřbena:

Bibliografie:

O Wodákové Mariane se píše i v následující literatuře:

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

Zářecká Renee Violet
Jméno:
LACW Renee Violet Zářecká, rozená Whitelock

Číslo:
452119

Zařazení:
kuchařka

Datum a místo narození:
30. 6. 1923 Camberwell, Velká Británie

Datum a místo úmrtí:

Pohřbena:

Bibliografie:

O Renee Violet Zářecké se píše v následující literatuře:

Váňa, Josef, Sigmund, John a Padior, Emil. Příslušníci československého letectva v RAF. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – AVIS, 1999. 272 s. ISBN 80-86049-58-2.

News

  • News
    Thank you for visit of website of our living history […]

Nearest events

write to us

13 + 1 =